Přejít na: Obsah | Konec stránky

Výstava "Pernštejnové a jejich doba"

Nedílnou součástí projektu Pernštejnové je i stejnojmenná výstava v Praze. Výstava je koncipována jako prezentace každodenního života šlechty v období pozdního středověku a raného novověku. Výstavními prostředky budou přiblíženy významné milníky v životě šlechticů a šlechtičen: narození (křest) – sňatek – vojenská a politická kariéra – smrt (pohřeb). Představení šlechtické každodennosti bude doprovázeno konkrétními příběhy pánů z Pernštejna.

Výstava bude ojedinělou příležitostí uvidět vedle sebe vzácné portréty z lobkowiczké sbírky, knihy, archiválie, řády, sbírky zbraní i ukázky dobového vybavení šlechtických sídel. Expozice tak bude zvát k návštěvě nejznámějších hradů a zámků spojených s Pernštejny.

  • Kde: Salmovský palác v Praze na Hradčanském náměstí
  • Kdy: květen až 2. září 2012

Představujeme exponáty:

Pohár Vratislava Nádherného z Pernštejna a Marie Manrique de Lara Vlastnoruční závěť Vratislava z Pernštejna pro Markrabství moravské Obal moravských zemských desk. Zemské desky brněnské, sv. XIV.: Kniha Jana z Pernštejna, 1466