NPÚ logo
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Hlavní témata sezony 2015

Národní památkový ústav se zapojuje do řady mezinárodních akcí spojených s péčí o památky a kulturní dědictví. Další akce, soutěže a ankety sám iniciuje a na jejich pořádání spolupracuje s dalšími institucemi, jako jsou například Asociace majitelů hradů a zámků nebo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

V roce 2015 se Národní památkový ústav soustředí
na šest stěžejních témat:

Kromě toho se NPÚ zapojuje do mnoha
mezinárodních i celostátních akcí, jako jsou:

  • Mezinárodní den památek a historických sídel (18. dubna 2015)
  • Noc kostelů (29. května 2015)
  • Víkend otevřených zahrad (13.–14. června 2015)
  • České a moravské hrady CZ
  • Smetanova Litomyšl (11. června – 5. července 2015)
  • Festival Petra Dvorského v Jaroměřicích
  • Dny evropského dědictví (5.–13. září 2015)
  • Muzejní noc
  • Dny lidové architektury