Přejít na: Obsah | Konec stránky

Romantický sen

zámek Hluboká nad Vltavou, zdroj: cs.wikipedia.org

Romantický sen. Romantický historismus

Romantické pohledy do minulosti, provázející nás od dob dětských pohádek, nacházejí nejsnazší naplnění skrze návštěvu hradů a zámků. Právě ty nabízí nejen tajemné kouzlo minulosti, ale také poznání životního stylu šlechtických rodů zejména posledních staletí. Právě tuto stopu sledují akce oprav a restaurování hradů a zejména zámků a jejich interiérových instalací, kladoucí důraz na autentičnost staveb a interiérů ve vztahu k původnímu vybavení.

Schodišťová hala zámku Sychrov (Foto NPÚ, Taťána Binková)Hlavní vlna romantického historismu spadá v českých zemích do druhé třetiny 19. století. Význam této etapy ve vývoji architektury a umění dokládají zejména zámky, přestavěné v duchu anglické novogotiky tzv. windsorského typu, jako jsou zejména zámky Hluboká (1841 - 1871), Žleby u Čáslavi (od 1849) a na jižní Moravě Lednice (1843 - 1856). Novostavba zámku Hrádku u Nechanic (1841 - 1854) byla vytvořena ve stylu tudorské gotiky přímo podle projektu od anglického architekta Edwardse Bucktona Lamba. Romantická architektura prostředí Francie se stala hlavní inspirací pro zámek Sychrov u Turnova, přestavovaný v letech 1847 – 1862 pro Camille Rohana, hlavního představitele rodu Rohanů, původem francouzského.  Druhý proud novoromantismu v úpravách významných památek, zejména historických hradů, přesáhl až do počátku 20. století (např. Bouzov, úpravy Kokořína).

Ve společnosti se vlna historického romantismu vztahuje k polovině 19. století a váže se k revolučnímu roku 1848, v jehož důsledku šlechtě postupně končila mocenská privilegia i výsady. Nejvyšší aristokratické vrstvy vyvinuly úsilí k připomenutí své někdejší moci a výlučnosti, a proto i v úpravách a vybavení svých objektů a nejrůznějších aktivitách obracejí pozornost k rytířskému středověku. V samém centru Prahy byl na počest návštěvy císaře Františka Josefa I. v Praze pořádán jeden z neokázalejších historických karuselů, jezdecké slavnosti šlechty, procházejí městem ve starobylých feudálních úborech do jízdárny Valdštejnského paláce. Alba barevných litografií s vyobrazením průvodu šlechty zemí Koruny české z tohoto karuselu byla poté vyhledávanou součástí zámeckých knihoven.

Tajemné kouzlo minulosti s rytíři a princeznami zaujalo fantazii i prostřednictvím dětských her. V  romantickém duchu byly v průběhu druhé poloviny vychovávány i šlechtické děti, a to zejména formou her a hraček, ale byla tomu někdy přizpůsobena dokonce i nástěnná výzdoba dětských komnat, jako tomu bylo třeba na zámku Žleby.

NPÚ věnuje tématům přibližujícím významné období romantismu soustavnou pozornost i z hlediska vydávaných publikací, katalogů a sborníků (např. Romantický historismus – novogotika; Kamenná kniha; Karusely).

Téma romantismu je zařazeno na 3. čtvrtletí roku právě proto, že v těchto měsících vrcholí hlavní návštěvnická sezóna na hradech a zámcích a téma bude letos obohacovat běžný program přednáškami prohlubujícími informace právě u objektů, jejichž architektura i interiéry jsou s obdobím romantismu nejvíce spjaté.

Kontakt:

Mgr. Zdeňka Kalová, DiS., tiskový referát NPÚ, 257 010 207, 724 511 225, kalova@up.npu.cz

(Foto: Schodišťová hala zámku Sychrov. NPÚ, Taťána Binková)


:: Program tématu Romantický sen. Dědictví 19. století v památkovém fondu

Průběžně aktualizovaný seznam akcí pořádaných v rámci tématu 3. čtvrtletí - Romantický sen.