Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archeologie v NPÚ

Obor archeologie v Národním památkovém ústavu vytváří celkem 74 pracovníků v různých pracovních pozicích. Více než polovina z nich jsou archeologové. Obor archeologie je zastoupen na všech územních odborných pracovištích. Národní památkový ústav je jednou z největších organizací, provádějících archeologické výzkumy na území ČR. Kromě terénní činnosti však plní řadu jiných úkolů, plynoucí zejména z toho, že obor archeologie je součástí odborné organizace památkové péče, kterou NPÚ je dle platné legislativy.