Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 11-12, 1951-1952, č. 9-10

 

 • PETR František:
  O restaurátorech a restaurování v minulosti, s. 237-250
 • PETR Vrantišek:
  Škodlivé zjevy na malbách nástěnných, s. 250-267
 • MENCL Václav:
  Tvary klenebních žeber v české gotické architektuře, s. 268-281 (exter. html)
 • ŠAMÁNKOVÁ Eva:
  Stavební vývoj kutnohorského Hrádku, s. 282-300
 • DVOŘÁKOVÁ Vlasta:
  Nový Navrátil ve Velkých Jirnech, s. 300-305
 • PETR František:
  O polychromii pleťových částí dřevořezeb starých mistrů, s. 306-308
 • KOSTKA Jiří:
  Nalezený obraz Ant. Machka, s. 308-309
 • DVOŘÁKOVÁ Vlasta:
  Zprávy o nových nálezech a opravách nástěnných maleb a obrazů, s. 309-311
 • LEJSKOVÁ-MATYÁŠOVÁ Milada:
  Virgil Solis a nástropní fresky ve stát. zámku v Častolovicích, s. 311-314
 • PAVEL Jakub:
  Objev pozdně gotických nástěnných maleb v Rapšachu, s. 314-316