Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 7

 

 • SOMMER Jan:
  Dobroslav Líbal – vůdčí osobnost památkové péče, s. 185
 • DOBROSLAV Líbal:
  Zaklenutí hlavní lodi klášterního chrámu v Třebíči, s. 186-187
 • CHUDÁREK Zdeněk:
  Fragment západního portálu klášterního kostela ve Žďáru, s. 188-194
 • SLAVÍK Jiří, SOMMER Jan:
  Nález gotických architektonických článků v Hradci Králové, s. 195-201 (ext. odkaz; jpg)
 • CHOTĚBOR Petr:
  Průzkum základů sakristie pražské katedrály sv. Víta v roce 2000, s. 202-203
 • SOMMER Jan:
  Kostel v Práčově – zapomenutý klenot lucemburské gotiky, s. 204-212 (ext. odkaz; jpg)
 • HANZLÍKOVÁ Hana:
  K prohloubení poznatků o stavebním vývoji zámku v Poběžovicích, s. 213-216
 • EBEL Martin, MACEK Petr:
  Holárkovský dvůr – předměstská renesanční vila v Litomyšli?, s. 217-224
 • ZAHRADNÍK Pavel:
  K osobnosti Jana Blažeje Santiniho Aichela, s. 225-227
 • JANKOVÁ Yvonne:
  Příspěvek k poznání života a díla architekta Josefa Benischka, s. 228-236