Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 61, 2001, č. 9

 

 • GIRSA Václav:
  Restaurování exteriéru bývalého opatského domu ve Zlaté Koruně, s. 281-285
 • SOMMER Jan:
  Nová možnost grafické dokumentace trojrozměrných prvků architektury a dalších druhů památek, s. 286-290 (ext. odkaz; jpg; s. 286, 287, 288, 289, 290)
 • ŠTAJNOCHR Vítězslav:
  Václav Levý (1820-1870), Madonna in Trono. Marginálie k estetice a ikonografii, s. 291-295
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Nová interiérová instalace v litomyšlském zámku, s. 296-297
 • KUČOVÁ Věra:
  Ceny Europa Nostra za rok 2000, s. 298-299
 • KUČA Karel:
  Letecké fotografie Eugena Vasiliaka na CD ROM, s. 299-300