Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 64, 2004. č. 1

 • Editorial (Kateřina BEČKOVÁ), s. 1
 • BEČKOVÁ Kateřina: Projekt Wien-Mitte... poučný příběh z Vídně, s. 3-6.
 • KUČOVÁ Věra: Praha jako památková rezervace zapsaná na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, s. 7-12.
 • NEJEDLÝ Vratislav: Valdštejnský palác v Praze – restaurování štukové výzdoby ze 17. století, s. 13-31.
 • BLÁHA Jiří, PROTIVA Ondřej: Průzkumy zámeckého divadla v Litomyšli, s. 32-37.
 • KŘÍŽOVÁ Květa: Nová interiérová instalace druhého patra zámku v Náchodě, s. 38-40.
 • NESMĚRÁK Milan: Novověká studia centrálních staveb z období antiky, s. 41-50.
 • PAUKRT Václav: Malíř Juda Tadeáš Josef Supper a restaurování jeho nástěnných maleb (včetně nově objevených), s. 51-68.
 • KUČA Karel: I. a II. vojenské mapování na interentu, s. 69-71 (http://mapy.geolab.cz/, http://oldmaps.geolab.cz/, http://www.geolab.cz/vnitrni.htm).
 • TRUNEČKA Filip: Ztratil Hradec Králové hlavu? s. 72.
 • NEJEDLÝ Vratislav: Osmdesátiny prof. PhDr. Miloše Stehlíka, s. 73.
 • VÍCHOVÁ Božena, DVOŘÁKOVÁ Eva: Významné jubileum prof. PhDr. Miloše Stehlíka (narozeného 14. listopadu 1923), s. 73-74.
 • KUDLÁČEK Slavomír: Problém památkové ochrany "hmoty", s. 74-75.
 • NEJEDLÝ Vratislav: Konference ICOMOS. Umění restaurování a tendence estetiky restaurování v Evropě, Mnichov, 14.-17. května 2003, s. 75-76.
 • DVOŘÁKOVÁ Eva: Pokusné tavby v galořímské peci ve Staré huti u Adamova, s. 77-78.
 • BEČKOVÁ Kateřina: Architektonické proměny centra Prahy na přelomu tisíciletí, s. 78-79.
 • DVOŘÁKOVÁ Eva: Vesnické technické památky, s. 79.
 • MICHOINOVÁ Dagmar: Praktická evropská škola – Vědy a materiály pro kulturní dědictví, s. 79-80 (http://www.cuebc.amalficoast.it/).
 • BEČKOVÁ Kateřina: Sympozium Světové kulturní dědictví a změny obrazu města, s. 80.
 • KYNČLOVÁ Blanka: Fórum architektury & stavitelství, 2003/4, 2003/5, s. 81.
 • KYNČLOVÁ Blanka: Architekt 2003/11, s. 81.
 • KROUPA Petr: Restauro, s. 82.
 • HYZLER Josef: Karel Fantyš, jeden z nás, s. 83-85.