Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 64, 2004. č. 2

(Vyšlo na konci června 2004.)

In Medias Res
BEČKOVÁ Kateřina: Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze, s. 103-112. (Vyjádření autora projektu, Jakuba Ciglera. V anketě odpovídají: Miroslav Baše, Marie Benešová, Bohumil Fanta, Václav Girsa, Josef Holeček, Karel Kibic, Jiří Kotalík, Roman Koucký, Ladislav Lábus, Zdeněk Lukeš, Petr Malinský, Ivan Muchka, Josef Pleskot, Jiří Škabrada, Josef Štulc, Rostislav Švácha.)

Obnovy památek
ZEMAN Lubomír: Dřevěný krytý most přes řeku Ohři v Radošově opět stojí, s. 113-117.

Materiálie, studie
DURDÍK Tomáš: K otázce demonstrační architektury na českých hradech, s. 118-123.
ZAPLETALOVÁ Jana: K působení Innocenza Cristofora Montiho na Moravě. Atribuce čtyř pláten, s. 124-126.
VÁCHA Zdeněk: Nedoceněný pramen poznání jihomoravských památek (Konvolut kreseb DD6 Giovanniho Marii Monsorna ze státního zámku Konopiště), s. 127-136. (Úplný katalog se všemi vyobrazeními je přístupný na adrese http://www.pamatkybrno.cz/monsorno.htm.)

Teorie památkové péče
HLOBIL Ivo: Samostatná teorie památkové péče – neuralgický bod dějin umění, s. 137-138.
SOLAŘ Miloš: Teorie památkové péče – neuralgický bod dějin umění?, s. 139.

Z archivu plánů
HNOJIL Adam: Plan zu dem Hauptzollamtsgebäude in Prag, s. 140-141.

Památková péče v obrazech – vážně (i nevážně)
ZACHAŘ Michael: Osvětlenou noční Prahou..., s. 142-144.

Jubileum
JERIE Pavel: Josef Štulc (narozený 4. 3. 1944). K jubileu hlavního konzervátora Národního památkového ústavu, s. 145-146.
PETZET Michael: Blahopřání, s. 146.
PETRŮ Jaroslav: K význačnému výročí Jaroslava Herouta, s. 146-148.
Dr. Jaroslav Herout. Výběrová bibliografie, s. 148-149.
PROCHÁZKA Lubomír: Životní jubileum Pavla Bureše, s. 150.

Informace
RADOVÁ Jarmila: Ohrožené památky 20. století v České republice. Zpráva pro ICOMOS v roce 2002, s. 150-153.
KUČOVÁ Věra: UNESCO přijalo mezinárodní Úmluvu na ochranu nehmotného kulturního dědictví, s. 153.
ŠTULC Josef: Vídeň – proměny obrazu města po roce 1945, s. 153-154.

Semináře, konference, akce
BLÁHA Jiří, PANÁČEK Michal: Kurz průzkumy a dokumentace historických krovů 2003, s. 154-158.
SZADKOWSKA Maria: Adolf Loos / Dílo a rekonstrukce. Mezinárodní sympozium v Plzni, s. 158-159.
KOLAJOVÁ Kristýna: Konference Kulturní dědictví v současnosti, s. 159-160.
KOLAJOVÁ Kristýna: Seminář Ochrana architektury 20. století a přínos architektů 20. století k ochraně památek, s. 160.
LESNIAKOVÁ Petra: Mezinárodní studijní kurz ITECOM Advanced Study Course – Innovative Technologies and Materials for the Conservations of Monuments, s. 160-161.
LESNIAKOVÁ Petra, VÁVROVÁ Petra: Mezinárodní studentská konference Conservation and Preservation of Culture Heritage, s. 161-162.

Z obsahu odborných časopisů, s. 162-167.

Recenze a bibliografie
DURDÍK Tomáš: Gotické opevnění města Poličky, s. 167.
KIBIC Karel: Kniha o městských branách v Čechách, s. 167-169.
KOPECKÁ Ivana: Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátorství, s. 169.

Osobní zprávy
SRŠEŇ Lubomír: Za Václavem Vančurou (28. 10. 1948 – 25. 7. 2003), s. 169-170.
SOLAŘ Miloš: Paní docentka Radová odešla, s. 170-171.
ŠKABRADA Jiří: Vzpomínky na paní docentku, s. 171-172.

Vložená příloha
Zpřístupněné hrady, zámky a další vybrané památkové objekty v České republice v roce 2004, 24 s.