Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 64, 2004. č. 3

 

In medias res: KOSTEL JAKO OHROŽENÝ DRUH

BAŠTA Petr:
Ohrožení movitých sakrálních památek v ČR a možnosti jejich záchrany // s. 183-185

LÁSKA Vojtěch:
Záchrana ohrožených sakrálních staveb - naše odpovědnost // s. 186-193

KOLAJOVÁ Kristýna:
Úskalí péče o sakrální památky (rozhovor s ing. Václavem Maršíkem, vedoucím stavebního oddělení Biskupství plzeňského) // s. 194-196

OBNOVY PAMÁTEK

KSANDR Karel, ZAHRADNÍK Pavel:
Dějiny a konstrukce palmového skleníku Liechtensteinského zámku v Lednici // s. 197-204

SOCHOR Vlastimil:
Památková obnova zámeckého skleníku v Lednici - nová zjištění, vybrané odborné problémy a zkušenosti // s. 205-213

KREJČIŘÍK Přemysl, KREJČIŘÍKOVÁ Kamila:
Památková obnova palmového skleníku zámku v Lednici // s. 214-218

GIRSA Václav:
Několik poznámek k palmovému skleníku lednického zámku // s. 219

KSANDR Karel, BAJER Miroslav:
Základní údaje o zámeckém skleníku v Lednici na Moravě // s. 220

TICHÝ Marek:
Památková obnova knížecích apartmánů na zámku v Lednici // s. 225-230

POKLADY ARCHIVU PLÁNŮ

HNOJIL Adam:
Hradčany a Malá Strana // s. 231

DĚJINY PAMÁTKOVÉ PÉČE

KIBIC Karel:
Třicet let úsilí o prohloubení památkové ochrany našich historických měst. Ke vzniku a rozvoji druhé formy památkové ochrany sídel // s. 232-243

PAMÁTKOVÁ PÉČE V OBRAZECH – VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ

BEČKOVÁ Kateřina:
Program na ochranu svědků // s. 244

DISKUSE

STARÝ Jiří:
Několik poznámek k historickým nosných konstrukcím // s. 245-246

SEMINÁŘE, KONFERENCE, AKCE

BUKOVSKÝ Jan:
Učitelé Brněnské techniky ve druhé polovině 20. století a jejich úloha v péči o památky // s. 246-247

DVOŘÁKOVÁ Eva:
Slavnostní otevření další části prohlídkové trasy v areálu národní kulturní památky dolu Michal v Ostravě // s. 247

INFORMACE

PROCHÁZKA Lubomír:
Kresby Josefa Pavelky – Městské muzeum Blatná, okres Strakonice // s. 247-248

VORLÍČEK Jiří:
Unikátní konzervační ozařovací pracoviště ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy se od ledna 2004 opět otevřelo // s. 248

KŘÍŽOVÁ Květa:
Zámek v Kamenici nad Lipou a sbírka místního Vlastivědného muzea // s. 248-249

LUKÁŠOVÁ Eva:
Historické skleníky zámku ve Veltrusích a vzpomínka na chotkovské rozárium v Dolní Krupé // s. 249-250

Z OBSAHU ODBORNÝCH ČASOPISŮ

KYNČLOVÁ Blanka:
Architekt 2004/2, Architekt 2004/3, Architekt 2004/4, Urbanismus a územní rozvoj 2003/6, Stavba 2004/1, Stavba 2004/2, Fórum architektury & stavitelství 2003/6, Fórum architektury & stavitelství 2004/1, Konstrukce 2004/2 // s. 250-251

KUČA Karel:
Pamiatky a múzeá (Slovenská republika) // s. 251-252

KOLAJOVÁ Kristýna:
Zahrada – park – krajina // s. 252-253

KROUPA Petr:
Restauro // s. 253-254

DURDÍK Tomáš:
Burgen und Schlösser // s. 254

RECENZE, BIBLIOGRAFIE

SOMMER Jan:
Kdo více zná, (jistě) méně ničí (Jiří Škabrada: Konstrukce historických staveb) // s. 254-258

ŠTULC Josef:
Dědictví v ohrožení (Heritage at Risk – ICOMOS WOrld Report on Monuments and Sites in Danger) // s. 258-259

NEJEDLÝ Vratislav:
České vydání dvou základních spisů Aloise Riegla o ochraně památek (Moderní památková péče) // s. 259-261

DITTERTOVÁ Eva:
Píseň o Loretě (Petr Beran: Píseň o Loretě, krajské muzeum Cheb, II. vydání, Cheb 2003) // s. 261

PhDr. Josef Štulc. Výběrová bibliografie a výběr z významnějších úkolů výzkumné, koncepční a metodické povahy řešených v SÚPPOP a SÚPP // s. 262-263

VLOŽENÁ PŘÍLOHA

Obsah a rejstřík časopisu Zprávy památkové péče, ročník 63, 2003