Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 64, 2004. č. 4

 

EDITORIAL

DVOŘÁKOVÁ Matěj, MATĚJ Miloš:
Animace průmyslového dědictví // s. 277

IN MEDIAS RES

STADLER Gerhard A.:
Konverze – všelék průmyslové památkové péče? Příklady z Rakouska // s. 279-283

FRAGNER Benjamin:
Konverze industriálních staveb jako prostředek generování nových urbanistických aktivit a otazníků // s. 284-288

BOLLEREY Franziska:
Sídliště v Porúří. Inventarizace a hodnocení // s. 289-295

RYŠKOVÁ Michaela, TELAŘÍK Libor:
Hornické kolonie Ostravsko-karvinského revíru // s. 296-300

NIJHOF Peter:
Ochrana, nové využití a udržování průmyslových památek v Nizozemí // s. 301-304

MATERIÁLIE, STUDIE

FÖHL Axel:
Těžební průmysl v Porůří, historie a příklady nového využití // s. 305-308

HÖHMANN Rolf:
Průmyslové dědictví moderního železářského a ocelářského průmyslu – záchrana před zánikem // s. 309-312

MENDE Michael:
Animace vyklizených nemovitostí aneb Zacházení s dědictvím textilního průmyslu v městech Nordhornu a Delmenhorstu // s. 313-317

FLIMEL Tomáš:
Ohrožení technických památek strojního charakteru a problematika jejich záchrany // s. 318-321

ZEITHAMMER Karel:
Historická železniční vozidla – základ železničních muzeí. Pohled na vytváření sbírek železničních vozidel // s. 322-325

RASL Zdeněk:
K historickému, technickému a stavebnímu vývoji Hamru v Dobřívi // s. 326-330

ROUS Ivan:
Největší liberecká továrna // s. 331-333

KUČOVÁ Věra:
Technické památky – neopomenutelná součást světového dědictví // s. 334-337

TEORIE A PRAXE PAMÁTKOVÉ PÉČE

BOROVCOVÁ Alena:
Metodika zpracování evidence a dokumentace průmyslového dědictví z pohledu památkové péče // s. 338-340

OBNOVY PAMÁTEK

MATĚJ Miloš, KYNCLOVÁ Jana:
Obnova národních kulturních památek v Ostravě // s. 341-345

INFORMACE

PADUCH Eugeniusz:
Bohatství průmyslového dědictví jako výzva a atraktivní produkt pro turistiku a rekreaci // s. 349

PAPOUŠEK Miroslav:
K typologii vápenických pecí v Olomouckém kraji // s. 349-351

VÍCHA Tomáš:
Výklopník na Baťově kanálu, historie a současnost // s. 351-353

STEINBACHOVÁ Lucie:
Historické objekty v areálu Plzeňského Prazdroje // s. 353-354

HÁCOVÁ Hana:
Několik poznámek k pramenům pro vodní mlýny a fond Mlynářského ústředí ve SÚA Praha-Chodovec // s. 354-355

POPELOVÁ Lenka:
Sklady Ferra, a. s., bývalé L. G. Bondy // s. 355-356

PLAC Lumír:
Těžní stroje ze sbírek Hornického muzea OKD na bývalých dolech Mayrau a Anselm // s. 356-357

HOLEČEK Jan:
Obnova ocelových oken varny bývalého pivovaru v Táboře // s. 357

SCHMELZOVÁ Radoslava:
Nechtěná Vojtěšská huť // s. 357-358

SKOUMALOVÁ Mirjam:
Osudy textilní továrny v Chrastavě, okres Liberec // s. 359-360

DISKUSE

SPASOVOVÁ Eva:
Projekt strategie regenerace brownfield v České republice // s. 360

SEMINÁŘE, KONFERENCE, AKCE

ZEMÁNKOVÁ Helena:
Nový zájem o dědictví bývalého těžebního průmyslu // s. 361

VALCHÁŘOVÁ Vladislava:
Montanregion Erzgebirge / Hornický region Krušnohoří, projekt světového kulturního dědictví UNESCO // s. 361-362

SAMKOVÁ Hana:
Křest knihy Studie o technice v českých zemích 1945-1992 // s. 362

VALCHÁŘOVÁ Vladislava:
Výstava Symetrie a symbol. Průmyslová architektura Fritze Schuppa a Martina Kremmera // s. 363

RECENZE

MATĚJ Miloš:
Tvořit ve vytvořeném (Helena ZEMÁNKOVÁ, Tvořit ve vytvořeném) // s. 363

KŘÍŽOVÁ Květa:
Monografie města Luckenwaldu (Thomas DRACHENBERG: Die Baugeschichte der Stadt Luckenwalde von 1918-1933, Siedlungen, Industriebau, Verwaltungs-, Wohlfahrts- und Privatbauten) // s. 363

KŘÍŽOVÁ Květa:
Salonní vozy Ringhoffer (Ludvík LOSOS, Ivo MAHEL: Salonní vozy Ringhoffer) // s. 363-364

SAMKOVÁ Hana:
Technické památky zemí Visegrádské čtyřky II // s. 364

KRAUS Ivo:
Studie o technice v českých zemích (Jaroslav FOLTA a kol.: Studie o technice v českých zemích 1945-1992) // s. 364-366

Z OBSAHU ODBORNÝCH ČASOPISŮ

BOROVCOVÁ Alena:
Industrie-Kultur 4/2003 // s. 366-367

BOROVCOVÁ Alena:
Industrie-Kultur 1/2004 // s. 367-368