Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 64, 2004, č. 5

 

SLOVO ÚVODEM

 • GIRSA Václav
  Editorial 5/381

IN MEDIAS RES: Novostavba památky – nonsens nebo nevinný protimluv?

 • BEČKOVÁ Kateřina
  Mimozemšťané v Berlíně? K záměru znovupostavení berlínského zámku 5/383-388
 • "Novostavba památky" – nonsens nebo nevinný protimluv?. Anketa a vybrané příklady (v anketě odpovídají Mojmír Horyna, Jiří Škabrada, Josef Štulc, Rostislav Švácha) 5/388-397
 • BEČKOVÁ Kateřina
  Betlémská kaple - Praha 5/389-390
 • SZADKOWSKA Maria
  Královský zámek ve Varšavě 5/390-391
 • PAVLÍK Milan
  Moderní stavby znovupostavené po více než padesáti letech metodou přesné kopie 5/391
 • KOLAJOVÁ Kristýna
  Divadlo Globe – Londýn 5/393-394
 • KOLAJOVÁ Kristýna
  Zemanova kavárna – Brno, Koliště 5/394
 • BEČKOVÁ Kateřina
  Kostel Panny Marie (Frauenkirche) v Drážďanech 5/396
 • KOLAJOVÁ Kristýna
  Kostel sv. Kateřiny – Ostrava-Hrabová 5/397
 • BEČKOVÁ Kateřina
  Dostavba Staroměstské radnice čeká na nové koncertní provedení. Rozhovor s architekty Františkem Kašičkou a Milanem Pavlíkem 5/398-400

OBOVY PAMÁTEK

 • PAVELEC Petr
  Středověké nástěnné malby v kostele sv. Martina v Polné na Šumavě 5/401-408
 • ČECH Jiří
  Restaurování nástěnných maleb v interiéru kostela sv. Martina v Polné na Šumavě 5/409-411
 • BUKOVSKÝ Jan
  Střední pavilon zámku v Saarbrückenu a význam jeho dostavby při rehabilitaci zámeckého celku 5/412-414

MATERIÁLIE, STUDIE

 • MACEK Petr
  Plány přestavby zámku v Ploskovicích 5/415-418
 • DOUBRAVOVÁ Kateřina
  Vlastnosti zatvrdlých vápenných malt modifikovaných polymerními redispergovatelnými prášky 5/419-421
 • KOPECKÁ Ivana, ČECHÁK Tomáš, VÍTOVSKÝ Jakub, MUSÍLEK Ladislav
  Neinvazivní průzkum nástěnných maleb v Žirovnici 5/443-445

METODIKA PAMÁTKOVÉ PÉČE

 • KUČOVÁ Věra
  Památky světového dědictví a jejich management plan 5/422-425

DĚJINY PAMÁTKOVÉ PÉČE

 • ŠTONCNER Petr
  Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918–1938. Část 1. - vznik nové organizace v roce 1918 5/426-430
 • KROUPA Petr
  Čas a autenticita památky 5/431-442

ARCHIV PLÁNŮ

 • HNOJIL Adam
  Neprovedená varianta Koňské brány v Praze 5/446-447

PAMÁTKOVÁ PÉČE V OBRAZECH – VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ

 • Dokončená. Symfonie pro dva architekty, housle a basu 5/

DISKUSE

 • SOLAŘ Miloš
  Konference Dějiny staveb Nečtiny 2004 - nezájem o památky? 5/449

SEMINÁŘE, KONFERENCE, AKCE

 • SOUKUPOVÁ Helena, GULDAN Patrik
  Cena ministra kultury za památkovou péči v roce 2004 Václavu Menclovi 5/449-453
 • DURDÍK Tomáš
  Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc. 5/453
 • OCHRANA František
  Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc. – výběrová bibliografie 5/453-455
 • BEČKOVÁ Kateřina
  Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2003 pro Spálené Poříčí 5/455-456
 • KOLAJOVÁ Kristýna
  Cena Klubu Za starou Prahu za nejlepší novostavbu v historickém prostředí za léta 2002-2003 5/456-458
 • KOLAJOVÁ Kristýna
  Média na pomoc památkám 5/458

INFORMACE

 • RYŠAVÝ Vratislav
  Ještě k "neznámému západočeskému architektovi” 5/459-461
 • VAICOVÁ Romana
  Zaniklé památky na Sokolovsku 5/461-463
 • PROCHÁZKA Lubomír
  Kresby Bohumila Dejmka 5/464
 • KŘÍŽOVÁ Květa
  Nález krajinomalby Adolfa Kosárka (1830-1859) na zámku v Náchodě 5/463-464
 • ŠTULC Josef
  Památková dílna k ochraně orientálních koberců ve státních sbírkách 5/465
 • KUČOVÁ Věra
  V Praze na Smíchově byla dokončena náročná obnova synagogy 5/465-466
 • FOTLANDOVÁ Jindra
  Návštěva pracovníků muzea Horda (Bergen, Norsko) v Praze 5/466
 • ŘEZNÍČKOVÁ Hana
  Témata závěrečných prací posluchačů studia památkové péče, rok 2003 5/466-467

Z OBSAHU ODBORNÝCH ČASOPISŮ

 • KYNČLOVÁ Blanka
  Z obsahu českých odborných časopisů 5/467-469
 • DURDÍK Tomáš
  Muzejní a vlastivědná práce - Časopis Společnosti přátel starožitností 41/1 5/469-470
 • DURDÍK Tomáš
  Muzejní a vlastivědná práce - Časopis Společnosti přátel starožitností 41/2 5/470
 • KUČA Karel
  Pamiatky a múzeá (Slovenská republika) 5/471-472
 • DURDÍK Tomáš
  Burgen und Schösser 1/2004 5/470
 • DURDÍK Tomáš
  Burgen und Schösser 2/2004 5/470-471

OSOBNÍ INFORMACE

 • NEJEDLÝ Vratislav
  Zemřel restaurátor Vlastimil Berger 5/472