Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 64, 2004, č. 6

 

 • KSANDR Karel
  Editorial 6/489

 

 • PAVLÍK Milan
  Raná léta v SÚRPMO v zrcadle vzpomínek 6/491-495
 • NĚMEC Josef
  Místo a úloha SÚRPMO ve druhé polovině 20. století. Pohled na Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů a jeho odkaz s odstupem let 6/496-499
 • GIRSA Václav
  SÚRPMO – čest jeho památce? 6/500-504
 • HORYNA Mojmír
  Doc. PhDr. et JUDr. Dobroslav Líbal. Vzpomínka na mimořádného člověka a vědce 6/505-506
 • HYZLER Josef
  Dějiny (památkové péče) psané vzpomínkou. Když vzpomenu na SÚRPMO... 6/507-515

 

 • HOUSKA Ivan, MICHOINOVÁ Dagmar, ZÁPALKOVÁ Helena
  Restaurování cínové sochařské výzdoby náhrobku olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži 6/516-520

 

 • STEINOVÁ Iva
  Bejt olam – Pohřbívání v židovské tradici 6/521-532

 

 • ŠOPÁK Pavel
  Inventarizace památek ve Slezsku v 1. polovině 20. století 6/533-538
 • ŠTONCNER Petr
  Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918-1938 6/539-545

 

 • LÍČENÍKOVÁ Michaela
  Plán poutního areálu a kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami 6/546-547

 

 • SOCHOR Vlastimil
  Estetické názory historika umění Maxe Dvořáka 6/549-554
 • KŘÍŽEK Jiří
  Dopisy Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi z let 1900-1921 6/554-557 (k osobnosti Vincence Kramáře viz např. http://www.udu.cas.cz/archiv/kramar/uvod.html.)
 • KREJČÍ Marek
  Max Dvořák - intelektuál a památky 6/557-560
 • DVOŘÁK Max
  Arcivévoda František Ferdinand (nekrolog) 6/560-561

 

 • NĚMEC Josef
  AD SÚRPMO. Výběr identifikační dokumentace SÚRPMO 6/561-562

 

 • KUČOVÁ Věra
  Na okraj rozšíření Evropské unie 6/562-564
 • PROCHÁZKA Lubomír
  Kresby a akvarely Antonína Pinkase, Oty Bubeníčka, Václava Chalupy, Františka Nováka (Podblanické muzeum ve Vlašimi a jeho pobočka Historie města Benešova v Benešově) 6/564-565
 • NOVOTNÝ Jaromír
  Malířství přelomu 19. a 20. století v nové expozici státního zámku Náchod 6/565-566
 • ČIŽINSKÁ Helena
  Za Klarou Loosovou 6/566
 • DVOŘÁKOVÁ Eva, GRIMOVÁ Karolina
  Seminář Animace průmyslového dědictví 6/567
 • BEČKOVÁ Kateřina
  Informace o sympoziu Stadtbildsveränderungen und Baukultur ve Vídni ve dnech 19.–21. 10. 2004 6/568
 • CAFOURKOVÁ Lenka, JANČO Milan
  XXXVI. mezinárodní konference archeologie středověku 6/568-569
 • KYNČLOVÁ Blanka
  Z obsahu odborných časopisů. Architekt 2004/9. Architekt 2004/10 6/569-570
 • DURDÍK Tomáš
  Z obsahu odborných časopisů. Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 41/111, č. 3, 4; 42/112, č. 1 6/570-571
 • KUČA Karel
  Z obsahu odborných časopisů. Castellologica bohemica 6/571