Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 65, 2005, č. 1

V diskusním fóru je možné přispět názorem na časopis Zprávy památkové péče.


In medias res – Novostavby v historickém prostředí

 • Anketa k tématu Novostavba v historickém prostředí (přispěli: Martin HORÁČEK, Karel KUČA, Věra KUČOVÁ, Miloš SOLAŘ, Josef ŠTULC, Rostislav ŠVÁCHA) 1/3-9
  (pdf 0,3 MB)
 • KIBIC Karel
  K problematice novostaveb v historickém prostředí měst 1/10-27
  (pdf 1,5 MB)

Obnovy památek

 • ŠÍPEK Richard
  Pražská majorátní knihovna hrabat z Nostic a Rienecka 1/28-33
  (pdf 0,8 MB)

Materiálie, studie

 • ŠTAJNOCHR Vítězslav
  Svaté šály loretánské, svatý prach a svatá voda z Loreta 1/34-47
  (pdf 1,0 MB)
 • HLADÍK Tomáš
  Zápas Herkula s obrem Anteem. Nově zjištěné dílo Lazara Widmanna ze zámku ve Vinoři 1/48-57
  (pdf 0,6 MB)

Dějiny památkové péče

 • ŠTONCNER Petr
  Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918–1938. Část 3. – Konzervátoři a další památkové instituce a organizace 1/58-62
  (pdf 0,4 MB)

Materiálie, studie – 2. část

 • RYŠAVÝ Vratislav
  Malíř Jan Jiří Molitor na zámku v Červeném Poříčí 1/63-64
  (pdf 0,4 MB)

Archiv plánů

 • HNOJIL Adam
  Wachovy plány letohrádku Kinských na Smíchově (Praha 5) 1/65-66
  (pdf 0,3 MB)

Památková péče v obrazech – vážně i nevážně

(pdf 1,2 MB, s. 69-100)

Metodika památkové péče

 • ŠTULC Josef
  Ochrana povrchových úprav památek a jejich částí zhotovených z kamene 1/69-70

Jubileum

 • BUKOVSKÝ Jan
  K životnímu jubileu prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc. 1/71-72
 • Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc. Výběrová bibliografie 1/72-73
 • NEJEDLÝ Vratislav
  Historik umění a památkář Miloš Suchomel pětasedmdesátiletý 1/73
 • Miloš Suchomel, prom. hist. Výběrová bibliografie za léta 2000-2005 1/73-74

Informace

 • VAJČNER Jiří
  Precedentní rozsudky Nejvyššího správního soudu v Brně k prohlašování věcí za kulturní památky 1/74-77
 • KOLAJOVÁ Kristýna
  Bludný kruh památkové péče aneb záměr novostavby v areálu Hergetovy cihelny podruhé 1/77-78
 • PROCHÁZKA Lubomír
  Kresby Zdeňka Gutwirtha 1/78

Semináře, konference, akce

 • ŽLÁBKOVÁ Ludmila
  Kulturní dědictví v současnosti – využití památek 1/78-79
 • DEBOLD-KRITTER Astrid
  Výstava plánů pevnosti a města Terezín z 18. století 1/79-80
 • DVOŘÁKOVÁ Eva
  Důl Mayrau ve Vinařicích u Kladna, 130. výročí založení dolu a 10 let činnosti hornického muzea 1/80-81
 • HAVEL Miroslav
  26. konference Sanace a rekonstrukce staveb 1/81-82
 • MICHOINOVÁ Dagmar, SOMMER Jan
  Konference Barevnost fasád – průzkum, dokumentace a obnova 1/82-83 (poznámka na webu NPÚ)
 • KŘÍŽOVÁ Květa
  Výstava díla Franty Anýže 1/83

Recenze, bibliografie

 • MICHOINOVÁ Dagmar, KOPECKÁ Ivana a kol.
  Kniha Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi 1/84 (detailní recenze specialistů)
 • MUCHKA Ivan Prokop
  Kniha Národní kulturní komise 1947-1951 1/85
 • NEJEDLÝ Vratislav
  Publikace Denkmalpflege Informationen 1/85-86

Z obsahu odborných časopisů

 • Umění 2004/5, Umění 2004/6 1/86
 • KYNČLOVÁ Blanka
  Stavba 2004/5, Stavba 2004/6, Architekt 2004/11, Architekt 2004/12 1/87
 • DURDÍK Tomáš
  Časopis společnosti přátel starožitností 1/87-88
 • DURDÍK Tomáš
  Burgen und Schlösser 1/88

Diskuse

 • Dopis redakci (Památkový ateliér Knoflíček – Pohořalá) 1/88-89
 • Odpověď (Jiří ŠKABRADA) 1/89