Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 65, 2005, č. 2

V diskusním fóru je možné přispět názorem na časopis Zprávy památkové péče.


Materiálie, studie - I. část

 • ČIŽINSKÁ Helena
  Pražské Jezulátko a jeho garderoba 2/103-112
  (pdf 1,5 MB)
 • BRAVERMANNOVÁ Milena
  Historický textil na Pražském hradě 2/113-125
  (pdf 1,5 MB)
 • LUKÁŠOVÁ Eva
  Historické interiéry a historický textil chotkovského zámku ve Veltrusích. Příspěvek ke studiu interiéru 18. století 2/126-137
  (pdf 1,7 MB)
 • KLIMTOVÁ Zdenka
  Orientální koberce – jejich původ, typologie a hlavní produkční oblasti 2/138-143
  (pdf 1,3 MB)

Obnovy památek

 • CICHROVÁ Kateřina, SLAVKOVÁ Stanislava
  Reinstalace klasicistních pokojů na zámku v Českém Krumlově 2/144-149
  (pdf 0,9 MB)
 • JERIE Pavel
  Nostický palác V Praze na Malé Straně – textilní tapety 2/150-152
  (pdf 0,7 MB)
 • PRŮCHOVÁ Dana, LIPSKÁ Vladimíra, KALABISOVÁ Radka, HODKOVÁ Dorothea
  Restaurátorské ošetření poškozených textilních potahů čalouněného nábytku 2/153-156
  (pdf 0,6 MB)
 • LIPSKÁ Vladimíra
  Restaurování textilních tapet ze zámku Veltrusy 2/157-158
  (pdf 0,5 MB)

Metodika památkové péče

 • BATLIČKOVÁ Jitka
  Zásady ochrany, údržby a restaurování orientálních koberců 2/159-162
  (pdf 0,7 MB)

Dějiny památkové péče

 • ŠTULC Josef
  Orientální koberce ve vývoji evropského interiéru 2/163-168
  (pdf 0,7 MB)

Materiálie, studie – II. část

 • ZACHOVÁ Hana
  Chůze ve městech v 19. a první polovině 20. století 2/169-183
  (pdf 3,2 MB)

(pdf 1,2 MB, s. 185-208)

Informace

 • CICHROVÁ Kateřina, LUKÁŠOVÁ Eva
  Historický textil v interiérech a sbírkách hradů a zámků 2/185
 • KŘÍŽOVÁ Květa
  Historické zprávy o textilní výbavě interiérů šlechtických rezidencí 2/185-186
 • BYDŽOVSKÁ Ilona
  Textilní úprava oken v památkových objektech 2/187
 • PROCHÁZKA Lubomír
  Kresby Karla Šafáře 2/188
 • KOTLÍK Petr
  Nový bakalářský studijní program Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl na VŠCHT v Praze 2/189-190
 • KADLÍKOVÁ Iveta
  Petrolejové lampy – stručný vývoj a některá úskalí restaurování 2/190-191

Diskuse

 • SCHUBERT Alfréd
  Starší dlažby nejsou předmětem památkové péče? 2/192-194

Semináře, konference, akce

 • DEBOLD-KRITTER Astrid
  Výstava historických plánů města Terezín 2/194-196
 • SOLAŘ Miloš
  Konference Kulturní dědictví v současnosti – využití památek 2/196

Recenze, bibliografie

 • DVOŘÁKOVÁ Eva
  Chrudimsko. Ztracené i zachráněné poklady 2/196-197
 • ČERMÁČEK Petr
  Bedna kořenářova 2/197

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka
  Architekt 2005/1, Architekt 2005/2, Umění 2005/1, ERA 2005/1, STAVBA 2005/1 2/197-201
 • DURDÍK Tomáš
  Muzejní a vlastivědná práce – Časopis společnosti přátel starožitností 42/112, č. 4, Burgen und Schlösser 2/201-202 
 • KROUPA Petr
  Restauro 2/202