Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 65, 2005, č. 3

V diskusním fóru je možné přispět názorem na časopis Zprávy památkové péče.


 


In medias res

 • BOROVCOVÁ Alena
  Brněnské nádraží, jeho historické hodnoty a Damoklův meč přesunu železničního uzlu 3/211-215
  (pdf 0,6 MB)

Materiálie studie

 • GIRSA Václav, HANZL Miloslav
  K barevnosti památek na počátku 21. století 3/216-230
  (pdf 3 MB)
 • MICHOINOVÁ Dagmar
  Technologické souvislosti péče o historické omítané fasády 3/231-234
  (pdf 0,5 MB)
 • KOUKAL Petr
  Varhany jako památka 3/235-240
  (pdf 0,6 MB)

Obnovy památek

 • GLÁSER Petr, NEJEDLÝ Vratislav
  Restaurování náhrobní desky blahoslaveného Vintíře v klášterním kostele sv. Markéty benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově 3/241-245
  (pdf 1 MB)

Dějiny památkové péče

 • ŠTONCNER Petr
  Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918-1938. Část 4. – Snahy o vydání památkového zákona 3/246-252
  (pdf 0,8 MB)

Metodika Památkové péče - pracovní seminář ve Slavonicích 3/253-260 (pdf 0,8 MB)

 • NEJEDLÝ Vratislav
  K restaurování sgrafitové výzdoby fasád 3/253
 • MICHONOVÁ Dagmar
  Některé souvislosti vývoje technologie restaurování sgrafit 3/253-255
 • KOPECKÁ Ivana
  Technologické aspekty restaurování sgrafit 3/255-256
 • NOVOTNÝ Jiří
  Několik poznámek k charakteru sgrafit 3/257
 • PAVELEC Petr
  Stručná rekapitulace restaurování sgrafit ve Slavonicích 3/258
 • ŠPALE Václav
  Slavonická sgrafita a jejich restaurování 3/259
 • NEJEDLÝ Vratislav
  Závěry z pracovní dílny o restaurování sgrafit, Slavonice, 16. září 2004 3/260

Z archivu plánů

 • HNOJIL Adam
  Plány Pomníku královské přísahy u Jihlavy z let 1855 a 1858 3/261-264
  (pdf 0,7 MB)

(pdf 0,8 MB - s. 265-296)

Dějiny (památkové péče) psané vzpomínkou

 • KIBIC Karel
  Ke státní ceně za památkovou péči prof. Oldřichu Stefanovi 3/265-266
 • STEFANOVÁ Jana
  Profesor Oldřich Stefan ve vzpomínkách dcery 3/266-269
 • VOKOUN Jaroslav
  Dějiny architektury - ochrana památek - svědomí architekta. Vzpomínky na poslední léta profesora Oldřicha Stefana na fakultě architektury ČVUT 3/269-270

Jubileum

 • ŠTULC Josef
  Spiritus movens české památkové péče. K sedmdesátým narozeninám Jaroslava Svatoně 3/271-272
 • Výběrová bibliografie Jaroslava Svatoně 3/272-273
 • NOLL Jindřich
  Malá připomínka významného českého památkáře – dvě výročí Břetislava Štorma 3/274

Informace

 • RYŠAVÝ Vratislav
  Hřbitovní kaple sv. Michala archanděla v Bechyni 3/274-276
 • Procházka Lubomír
  Kresby Jana Křtitele Hájka 3/276

Semináře, konference, akce

 • ČECH Michal
  Ohlédnutí za soutěží o nejlepší fasádu Herbol Historic 2001-2004 3/277-278
 • BAYEROVÁ Tatjana
  Mezinárodní konference European Trade in Painters´ Materials to 1700 3/279
 • SOLAŘ Miloš
  Konference Obnova památek 2005 - okna a dveře 3/279-280
 • KOLAJOVÁ Kristýna
  Mizí duše našich měst? Aneb novostavby, rekonstrukce a regulace v Pražské památkové rezervaci 3/280-281
 • SOLAŘ Miloš
  6. ročník konference Dějiny staveb. Nečtiny 8.-10.4.2005 3/281
 • SOLAŘ Miloš
  Seminář STOP Barevné úpravy kamene památkových objektů 3/281-282
 • ŠTOGROVÁ-DOLEŽALOVÁ Jarmila
  Čas, který se hroutí do věčnosti – architekt a grafik Břetislav Štorm 3/282

Recenze, bibliografie

 • JANČO Milan
  Publikace Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov) 3/282-283
 • SLAVÍK Jiří
  Publikace Komitét 1866, Péče o válečné památky v běhu staletí 3/283-284
 • SLAVÍK Jiří
  Publikace Josefovská kanalizace 3/284
 • PROCHÁZKA Lubomír
  Publikace Lidové stavitelství na Vysokomýtsku 3/284-285

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka
  Architekt 2005/3, 4, ERA 2005/2, Umění 2005/2 3/285-286 
 • BOROVCOVÁ Alena
  Industrie-Kultur 2/2004 3/286-288
 • KROUPA Petr
  Restauro 2004/1-3 3/288-289

Redakční poznámka - ad číslo 4/2004 3/289

 • BOLLEREY Franciska
  Restrikce a šance, doplněk k textu v čísle 4/2004 3/289-290

vložená příloha