Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 66, 2006, č. 1

V diskusních fórech je možné přispět názorem na časopis Zprávy památkové péče.

Editorial

In medias res

 • BEČKOVÁ Kateřina
  Mezi Skyllou a Charybdou. Několik poznámek, úvah a příměrů inspirovaných výstavou Futura Pragensis 1/3-7
  (pdf 0,5 MB)

Obnovy památek

 • GIRSA Václav, HANZL Miloslav
  Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách (památce zesnulého restaurátora pana Petra Vaňka) 1/8-18
  (pdf 1,1 MB)
 • VLK Miloslav
  Rehabilitace ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách 1/19-24
  (pdf 0,75 MB)
 • HOUSKA Ivan, JEMELKOVÁ Simona, WERKMANN Ladislav, ZÁPALKOVÁ Helena
  Restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci 1/25-32
  (pdf 0,75 MB)

Materiálie, studie

 • MAXOVÁ Ivana
  Konzervační materiály aplikované na kamenosochařská díla během historie restaurování. Studium vlivu historických a moderních konzervačních prostředků na vlastnosti kamene 1/33-40
  (pdf 0,8 MB)
 • SEDLÁKOVÁ Dagmar
  Několik slov úvodem 1/41
  (pdf 0,4 MB)
 • BUDANCEVA Tatjana
  Konstruktivistické památky ve Sverdlovsku (dnešním Jekatěrinburgu) 1/42-47
  (pdf 0,6 MB)
 • KŘÍŽOVÁ Květa
  Rozšíření památkové interiérové instalace na Grabštejně 1/48-50
  (pdf 0,6 MB)
 • NOVOTNÝ Jaromír
  Dílo Curta Stoevinga ve sbírce zámku Hrubý Rohozec 1/51-54
  (pdf 0,5 MB)

Dějiny památkové péče

 • ŠTONCNER Petr
  K dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918-1938. Část 5. - Státní subvence na opravy památek 1/55-60
  (pdf 0,5 MB)

Archiv plánů

 • PETRASOVÁ Taťána
  Hilbertův půdorysný plán katedrály sv. Víta v Praze 1/61-62
  (pdf 0,4 MB)

Památková péče - vážně i nevážně

 • Prague Invest Group (PIG) nabízí nové bydlení v Praze 1/63-64

(pdf 0,8 MB, s. 65-88)

Informace

 • MUCHKA Ivan Prokop
  Cena Uměleckohistorické společnosti v českých zemích za rok 2004 1/65
 • RADOVÁ Jarmila
  Zločin na památce 1/65-66
 • KŘÍŽOVÁ Květa
  V rodišti slavných Dientzenhoferů 1/67-68
 • PROCHÁZKA Lubomír
  Kresby Aloise Beera (městské muzeum v Dobrušce) 1/68-70

Semináře, konference, akce

 • NEJEDLÝ Vratislav
  Olomoucké "restaurátorské" výstavy 1/70
 • POPELOVÁ Lenka
  Evropské průmyslové dědictví se představilo v Praze 1/71-72
 • MÁDL Martin
  Barokní nástěnná malba ve střední Evropě 1/72-73
 • VÁVROVÁ Petra
  Seminář s pracovním setkáním – Seminar on Preservation and Management of Photographic Collections - Atény 2005 1/73-74
 • CICHROVÁ Kateřina
  Didaktické programy – semináře a perspektivy 1/74
 • JANČO Milan
  Archeologie v NPÚ – ano, ale jak? Odborný seminář archeologů NPÚ 1/75-77
 • VOKOLKOVÁ Daniela
  Půst očí – pastva pro oči 1/77

Připravuje se

 • Vědecká konference Bohemia Jesuitica 1556–2006 1/77
 • Konference Klášter Zlatá Koruna: dějiny – památky – lidé 1/77

Recenze, bibliografie

 • KŘÍŽOVÁ Květa
  Publikace Staletí gobelínů v moravských a slezských sbírkách 1/78
 • KŘÍŽOVÁ Květa
  Publikace Polička – kostel sv. Jakuba 1/78-79

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka
  České časopisy 1/79-82
 • DURDÍK Tomáš
  Burgen und Schlösser 1/82-83