Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 66, 2006, č. 2

Editorial

In medias res – archeologie v Evropě

 • BUREŠ Michal:
  Cesta tam a zase zpátky. Péče o archeologické kulturní dědictví mezi liberalismem a etatismem 2/91-99
  (pdf 0,7 MB)

Archeologické objevy

 • ČIHÁKOVÁ Jarmila, MÜLLER Martin:
  Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze 2/100-116
  (pdf 1,3 MB)

Archeologie a památková péče v historických městech

 • DRAGOUN Zdeněk, HAVRDA Jan, LOCHMANN Zdeněk, OMELKA Martin, TRYML Michal:
  K otázkám archeologické památkové péče v Praze 2/117-122
  (pdf 0,65 MB)
 • MERTA David, PEŠKA Marek:
  Městská archeologie, památková péče a žijící město 2/123-126
  (pdf 0,4 MB)
 • ZEZULA Michal:
  Ochrana archeologického dědictví v historických jádrech měst Moravskoslezského kraje a její perspektivy 2/127-130
  (pdf 0,5 MB)

(pdf 0,8 MB; s. 131-147)

Ochrana archeologického dědictví

 • KALFERSTOVÁ Jana:
  Ochrana archeologického dědictví na původním místě 2/131-133
 • SOKOL Petr:
  Několik poznámek k Maltské konvenci a archeologii v Národním památkovém ústavu 2/133-136
 • NEUSTUPNÝ Zdeněk:
  Les - ochránce či nepřítel archeologických památek? 2/137
 • LODROVÁ Marcela, FOSTER Linda, KAMENICKÁ Eva:
  Problémy ochrany archeologického dědictví z pohledu NPÚ – ÚOP v Plzni 2/138-139
 • STRÁNSKÁ Radmila, VITULA Petr:
  Možnosti ochrany archeologického dědictví na plošně chráněných územích a nemovitých kulturních památkách na území v působnosti NPÚ – ÚOP v Brně 2/140-144
 • JANČO Milan:
  "Cylindr" historie jednoho náměstí v Kodani (Prezentace archeologického výzkumu – nemovitých archeologických nálezů – in situ) 2/144-147

Památková péče v obrazech – vážně i nevážně

(pdf 0,8 MB, s. 149-180)

Archeologické výzkumy a kastellologie

 • DURDÍK Tomáš:
  Otázka archeologických výzkumů v kontextu evropské kastellologie 2/149-151

Informace

 • SEDLÁKOVÁ Dagmar:
  Zpráva o významném úkolu památkové péče 21. století – o obnově identifikace kulturních památek České republiky 2/152-154
 • KALFERSTOVÁ Jana:
  Archeologické nálezy v rámci územního plánování 2/154-159

Diskuse

 • SOLAŘ Miloš:
  Znovuobjevená rotunda, archeologie a Maltská konvence 2/159
 • BOHÁČOVÁ Ivana:
  O archeologických výzkumech, Maltské konvenci a hledání nepřítele 2/160
 • DRAGOUN Zdeněk:
  K ochraně archeologického dědictví 2/160-161

Personálie

 • DUPAL Aleš:
  Za Jaroslavem Wagnerem 2/161-163
 • NOVÁK Antonín, NEJEDLÝ Vratislav:
  Manfred Koller a historická výtvarná technologie 2/163-166

Semináře, konference, akce

 • ČECH Michal:
  Vítězné stavby 5. ročníku Herbol Historic 2005 2/167

Recenze, bibliografie

 • TRYML Michal:
  Archaeologia historica 30/2005 2/167
 • JERIE Pavel, MICHOINOVÁ Dagmar:
  Publikace Zpravodaj STOP na téma Otázky kolem aplikace sanačních omítek na historických objektech 2/168
 • KOLAJOVÁ Kristýna:
  Publikace Industriální cesty českým středozápadem 2/168

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka:
  České časopisy (Urbanismus a územní rozvoj, Architekt, Ad architektura, Umění) 2/169-170
 • DURDÍK Tomáš:
  Časopis Společnosti přátel starožitností 2/170-171