Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 66, 2006, č. 3

Editorial:

In medias res

 • VALCHÁŘOVÁ Vladislava:
  Holešovice: Ústřední jatky a trh dobytčí / Pražská tržnice 3/183-190
  (pdf 2,8 MB)

Obnovy památek

 • ŠNEJD Daniel:
  Ke stavebnímu vývoji jižního průčelí Horního hradu v Českém Krumlově 3/191-198
  (pdf 1,7 MB)
 • GIRSA Václav, HANZL Miloslav, JERIE Pavel, MICHOINOVÁ Dagmar:
  Restaurování jižního průčelí Horního hradu SHZ v Českém Krumlově 3/199-211
  (pdf 5,5 MB)
 • HLOBIL Ivo:
  Konzervace jižního průčelí Horního hradu v Českém Krumlově 3/212
  (pdf 0,2 MB)

Materiálie, studie

 • STEINOVÁ Iva:
  Židovský náhrobek. Výtvarná podoba symbolů jmen 3/213-222
  (pdf 2,6 MB)
 • KAŠPÁRKOVÁ Slavomíra:
  Několik poznámek k nálezům v dílčím stavebně-historickému průzkumu olomouckého dómu 3/223-226
  (pdf 0,9 MB)
 • NĚMCOVÁ Gabriela:
  Zobrazení historických hudebních nástrojů na divadelní oponě na zámku v Českém Krumlově 3/227-231
  (pdf 1,8 MB)
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Příprava památkové interiérové instalace na zámku Stekník 3/232-235
  (pdf 1,2 MB)

Dějiny památkové péče

 • ŘÍHOVÁ Vladislava:
  Historie restaurátorských zásahů a ochrany chórových lavic v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě 3/236-240
  (pdf 1 MB)

Archiv plánů

 • HNOJIL Adam:
  Z počátků památkové péče v Čechách. Plány k puritické obnově rotundy sv. Máří Magdaleny v Přední Kopanině z roku 1854 3/241-244
  (pdf 0,7 MB)

(pdf 0,9 MB; s. 245-276)

Informace

 • NOVOTNÝ Michal:
  Památková péče a legislativa 3/245-252
 • KROUPA Petr:
  Georg Dehio a koncepce památkové péče na začátku 20. století 3/252-256
 • MUCHKA Ivan P.:
  Sto let od vydání prvního svazku Dehiova Handbuchu 3/256-258
 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Kresby Josefa Gruse (Etnografický ústav Motravského zemského muzea Brno) 3/259-260
 • Přehled závěrečných prácí absolventů dvouletého studia památkové péče za rok 2005 3/261

Osobní zprávy

 • GIRSA Václav:
  Josef Štulc docentem 3/261

Semináře, konference, akce

 • Závěry z konference Obnova památek – fasády konané dne 21.3.2006 v Praze 3/261-262
 • NOLL Jindřich:
  Léto a podzim 2005 – jedna výstava, jedno sympozium (Georg Dehio v Drážďanech – Alois Riegl ve Vídni) 3/262-263
 • BUKOVSKÝ Jan:
  Mezinárodní vědecké sympozium Kartuziánské umění a architektura 3/263
 • ČIŽINSKÁ Helena:
  Retrospektiva v Beuronu 3/263-266
 • DITTERTOVÁ Eva:
  Výstava Cheb v době secese (1898–1914) 3/266-267
 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Výstava Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi ve Vysokém Mýtě 3/267
 • KOUKAL Petr:
  Varhany a jejich místo v systému ochrany movitého památkového fondu. Odborný seminář, Olomouc 16.3.2006 3/268

 Recenze a bibliografie

 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Publikace Státní zámek Jezeří 3/268-268

Připravuje se

 • ŽLÁBKOVÁ Ludmila:
  Opomíjené památky – 3. ročník konference. Kulturní dědictví v současnosti 3/269

Z obsahu odborných časopis

 • KYNČLOVÁ Blanka:
  České časopisy 3/269-271 (Stavba, Fórum architektury a stavitelství, Ad architektura)
 • DURDÍK Tomáš:
  Burgen und Schlösser 4/2005 3/271