Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 66, 2006, č. 4

Editorial

In medias res

 • HÁJEK Tomáš, POLÁKOVÁ Zuzana:
  Téma rehabilitace betonového pomníku V. Dyka na ostrově Lopud 4/279-282
  (pdf 2,1 MB)
 • SOUKUPOVÁ Helena:
  Klášter sv. Anežky České po roce 1989 4/283-289
  (pdf 1,6 MB)
 • KAIGL Jan:
  O kostele v Horšově 4/290-297
  (pdf 2,3 MB)

Obnovy památek

 • FOSTER Linda:
  Kostel Všech Svatých v Horšově pod archeologickým dozorem 4/298-300
  (pdf 0,9 MB)
 • DRNCOVÁ Ludmila:
  Obnova kostela Všech svatých v Horšově 4/301-309
  (pdf 1,6 MB)

Materiálie, studie

 • MŽYKOVÁ Marie:
  Díla moravského vedutisty Johanna Venuta z auersperských sbírek 4/310-317
  (pdf 2,1 MB)
 • HRONKOVÁ-OURODOVÁ Ludmila:
  Život Josefa Egyptského – obrazový cyklus z Třeboně 4/318-324
  (pdf 4,2 MB)
 • BUREŠ Pavel:
  Výzkumný projekt Památková dokumentace vesnických sídel v ČR 4/325-329
  (pdf 0,9 MB)

Archiv plánů

 • HNOJIL Adam:
  Pohledový situační plán barokního opevnění na pražském Petříně z roku 1774 4/330-331
  (pdf 0,5 MB)

(pdf 1,1 MB; s. 333-368)

Informace

 • ZAHRADNÍK Pavel:
  Oprava soch na Karlově mostě v Praze po povodni z roku 1784 4/333-337
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  K dalším částem výzdoby renesančních interiérů zámku v Telči 4/337-340
 • HRBÁČOVÁ Jana:
  Středověká slonovina ze sbírky olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana 4/341-344

Diskuse

 • KOUŘIL Pavel:
  Archeologie v NPÚ 4/344-345
 • JANČO Milan:
  Čtyřicet let v podzemí. Zpráva o čtyřiceti letech výzkumu a zániku terénů s archeologickými nálezy na území hlavního města Prahy 4/345-349
 • ČIHÁKOVÁ Jarmila, DRAGOUN Zdeněk, HAVRDA Jan, LOCHMANN Zdeněk, OMELKA Martin, PODLISKA Jaroslav, SELMI-WALLISOVÁ Michalea, TRYML Michal:
  Zpráva o... čem? 4/349-351 (k tomu viz i diskusi)

Osobní zprávy

 • MÍČKA Jaromír:
  Jubileum PhDr. Jiřího Paukerta (Jiřího Kuběny) 4/351-352

Semináře, konference, akce

 • BUKOVIČOVÁ Olga, CAFOURKOVÁ Lenka:
  Konference Forum archaeologiae post-mediaevalis 4/352-353
 • DRAGOUIN Zdeněk:
  Forum Urbes Medii Aevi IV – Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy 4/353-354
 • ŠTOGROVÁ-DOLEŽALOVÁ Jarmila:
  Kaplička na návsi, křížek v polích 4/354-355
 • BUKAČOVÁ Irena:
  Vizitace v dceřinném klášteře aneb setkání ve Zlaté Koruně 4/355-356
 • TRYML Michal:
  Archeologie a veřejnost potřetí 4/356-357

Recenze, bibliografie

 • ŠEFCŮ Ondřej:
  Publikace Dřevo – historický lexikon 4/357-358
 • VARHANÍK Jiří:
  Publikace Ochrana zrúcanín v kulturnej krajine 4/358
 • DURDÍK Tomáš:
  Sborník Castrum Bene 9 4/358-359

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka:
  Architekt, ERA 21, Stavba, Umění, Urbanismus a územní rozvoj 4/359-362
 • DURDÍK Tomáš:
  Burgen und Schlösser 4/362