Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 66, 2006, č. 5

Editorial

In Medias Res

 • KUČOVÁ Věra:
  Informace o některých modelových případech projednávaných Výborem světového dědictví na jeho 30. zasedání 5/371-376
  (pdf 1,2 MB)

Obnovy památek

 • PAVELEC Petr:
  K stavební obnově a restaurování kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na Českokrumlovsku 5/377-384
  (pdf 2,7 MB)
 • VÍCH Jan:
  Restaurování mariánského sloupu na Velkém náměstí v Hradci Králové 5/385-390
  (pdf 2 MB)
 • ZÁPALKOVÁ Helena, HOUSKA Ivan:
  Schránka Pražského Jezulátka a její restaurování 5/391-398
  (pdf 3,6 MB)

Materiálie, studie

 • MATĚJ Miloš:
  Praktické příklady zachování průmyslového kulturního dědictví a jeho animace v oblasti Porúří ve Spolkové republice Německo 5/399-406
  (pdf 3,5 MB)
 • KUČOVÁ Věra, MATÚŠEK Miloš:
  Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy Evropské unie – výhody a rizika propojení 5/407-412
  (pdf 1,5 MB)
 • ŠTULC Josef:
  Malmúcký koberec v Kroměříži – neznámá perla textilního umění v českých sbírkách 5/413-417
  (pdf 2,4 MB)

Archiv plánů

 • HNOJIL Adam:
  Studentské práce na pražské polytechnice z první poloviny 19. století v plánové sbírce Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze 5/418-423
  (pdf 2,1 MB)

(pdf 0,9 MB; s. 425-456)

Informace

 • FEITOVÁ Jitka:
  Památková péče ve Svobodném státě Bavorsko 5/425-429
 • RYŠAVÝ Vratislav:
  Pražský architekt Filip Spannbrucker na zbirožském panství 5/429-432
 • KŘÍŽEK Jiří:
  Hans Schwathe a poslední portrét Františka Ferdinanda d’Este na Konopišti 5/433-434
 • BUKOVSKÝ Jan:
  Nová úprava historického náměstí Place des Terreaux v Lyonu 5/434
 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Kresby Karla Čejky (Vlastivědné muzeum dr. Hostaše, Klatovy) 5/435
 • DUBINOVÁ Terezie:
  Nápis na váze ze zámku Hrubý Rohozec 5/435-436

Diskuse

 • GORYCZKOVÁ Naďa:
  Reakce na diskusní příspěvek Pavla Kouřila Archeologie v NPÚ 5/437-438
 • ZEZULA Michal:
  Ještě jednou k odbornému semináři Archeologie v NPÚ – ano, ale jak? 5/438-439

Semináře, konference, akce

 • FEDOR Petr:
  Výstava Copuli lapidum (Hromady kamení). Kresebné rekonstrukce podoby hradů a hrádků v povodí horní Svratky 5/440
 • FETTEROVÁ Dagmar:
  Pracovní setkání Historické oranžerie, výzkum – konzervace – využití 5/440
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Zámek Kynžvart a poklady jeho depozitáře 5/440-441
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Informace o ceně Gloria Musealis 5/441
 • DRDÁCKÝ Miloš:
  Sedmá evropská konference o výzkumu kulturního dědictví 5/441-443

Recenze, bibliografie

 • JANČO Milan:
  Kniha o zmizelném Starém Městě 5/443-445

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka:
  Urbanismus a územní rozvoj, Architekt, Umění 5/446
 • DURDÍK Tomáš:
  Burgen und Schlösser 5/446-447
 • SOMMER Jan:
  Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění) 5/447-448

Připravuje se

 • 28. konference Sanace a rekonstrukce staveb 2006 5/448
 • BILÍK Radek, KODERA Pavel, KRAJČI Petr:
  Centrum stavitelského dědictví 5/448-449

Diskuse 2

 • PEK Tomáš:
  Ad rehabilitace betonového pomníku V. Dyka (ZPP 4/2006, s. 279-282) 5/450

Příloha