Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 66, 2006, č. 6

Editorial

In Medias Res: Proměny domu U Hybernů

(pdf 2,4 MB; s. 459-471)

 • Proměny domu U Hybernů 6/459
 • JERIE Pavel:
  Dům U Hybernů z pohledu památkáře 6/459-460
 • KLANG Michael:
  Přestavba domu U Hybernů z pohledu architekta 6/461-465
 • AMBROŽOVÁ Olga:
  Jak dům U Hybernů dvakrát o svoji barvu přišel 6/466-468
 • POLÁKOVÁ Zuzana:
  Fasáda domu U Hybernů s časovým odstupem tří čtvrtin roku 2006 6/469-471
 • ZEMAN Antonín:
  Výzkum látkového složení a struktury vybraných vzorků malt, nátěrů a kamene z konstrukce domu U Hybernů 6/472-474
  (pdf 0,7 MB)

Obnovy památek

 • ŠEVČÍK Roman:
  Záchrana a restaurování obrazu Sv. rodina s Karlem Boromejským z modletínského kostela 6/475-478
  (pdf 1,1 MB)

Materiálie, studie

 • NESMĚRÁK Milan:
  K problematice rekonstrukce a prezentace architektonických památek z období antiky 6/479-484
  (pdf 2 MB)
 • KAIGL Jan:
  Ještě k sakristii kostela v Srbicích 6/485-489
  (pdf 0,9 MB)
 • OURODA Vlastislav:
  K aktuálnímu stavu a perspektivám malých šlechtických sídel v jižních Čechách 6/490-496
  (pdf 0,9 MB)

(pdf 1 MB; s. 497-540)

Informace

 • ZÍDEK Martin, KLUSOŇ Jiří:
  Nový stavební zákon a změny zákona o státní památkové péči 1. díl 6/497
 • VLK Miloslav:
  Kubistický interiér evangelického kostela v Pečkách – devadesáté výročí dokončení 6/502
 • PAVLÍČEK Martin:
  Neznámé dílo Jeana Baptista Matheyho 6/505
 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Kresby a akvarely Antonína Chmelíka 6/506
 • Sdělení Ministerstva kultury ČR k opožděným zápisům kulturních památek do státních seznamů 6/507

Semináře, konference, akce

 • JESENSKÝ Vít:
  Schůzka vyučujících a garantů předmětu památková péče na vysokých školách v ČR 6/508, 510-513
 • KUČOVÁ Věra:
  Architektonické dědictví krajiny – nejen téma pro sympozium 6/509
 • Memorandum sympozia Architektonické dědictví krajiny 6/517
 • SCHUBERT Alfréd:
  Okná a dvere pri obnove pamiatok, Banská Štiavnica, září 2006 6/517

Recenze, Bibliografie

 • NEJEDLÝ Vratislav:
  Publikace Der Annenaltar für Feldkirch 6/518

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka, MARTINKOVÁ Hana:
  České časopisy 6/519
 • JANČO Milan:
  Živá archeologie 6/2005, 7/2005 6/
 • DURDÍK Tomáš:
  Burgen und Schlösser 6/
 • SOMMER Jan:
  Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění) 6/523

Obsah a rejstřík ročníku 66