Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 67, 2007, č. 1

Obálka

Editorial

In medias res

 • BEČKOVÁ Kateřina:
  Pražská (památkářská) křižovatka. Anketa k úpravě interiéru kostela sv. Anny na Starém Městě v Praze 1/3-10
  (pdf 0,8 MB)

Obnovy památek

 • GIRSA Václav, HANZL Miloslav, MICHOINOVÁ Dagmar:
  Informace o stabilizaci interiérů královského paláce hradu Bezděz 1/11-23
  (pdf 1,5 MB)
 • KYNCL Tomáš:
  Dendrochronologické datování torz stropních trámů v královském paláci hradu Bezděz 1/24
  (pdf 0,4 MB)
 • ŠTONCNER Petr:
  Stabilizace interiérů královského paláce hradu Bezděz – úvaha trochu obecnější 1/25-27
  (pdf 0,6 MB)

Materiálie, studie

 • SKŘEBSKÁ Renata:
  Funerální plastika v díle sochaře Julia Pelikána 1/28-33
  (pdf 0,8 MB)
 • HNOJIL Adam:
  K několika motivům funerálního sochařství ve druhé čtvrtině 19. století 1/35-38
  (pdf 0,75 MB)
 • INOCHOVSKÝ Oldřich, PAVLÍK Čeněk, VITANOVSKÝ:
  Výjimečná renesanční kamna z radnice ve Velkém Meziříčí 1/39-47
  (pdf 0,8 MB)
 • NOVÁK Antonín:
  Restaurátorské nálezy v Hořovicích 1/48-50
  (pdf 0,5 MB)
 • KŘÍŽOVÁ Květa, NOVOTNÝ Jaromír:
  Sbírka orientálního umění na zámku Hrubý Rohozec 1/51-52
  (pdf 0,5 MB)

(pdf 0,9 MB; s. 53-88)

Informace

 • ZÍDEK Martin, KLUSOŇ Jiří:
  Nový stavební zákon a změny zákona o státní památkové péči, 2. díl 1/53-59
 • KOUDELOVÁ Jana:
  Osobnost Johna Ruskina – cesta k moderní památkové péči 1/59-64
 • MAREŠOVÁ Sylvie, HÁJEK Tomáš:
  Obnova historických zahrad a parků v ČR 1/65-67

Osobní zprávy

 • PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Božena:
  Vzpomínání na pana doktora Petrů 1/67-68
 • TOGNER Milan:
  Za doc. akad. mal. Jiřím Josefíkem 1/68
 • VAŇURA Oldřich:
  Osobnost a dílo Alexandra Skalického (Životní a umělecká pouť jednoho fotografa) 1/68-71 (připojena bibliografie)

Semináře, konference, akce

 • FETTEROVÁ Dagmar:
  Celostátní seminář Aranžování květin v historickém interiéru 1/71
 • FETTEROVÁ Dagmar:
  2. pracovní setkání Historické oranžerie a zahradní stavby, výzkum – konzervace – využití 1/72
 • DUFKOVÁ Ľudmila:
  Výstavy na zámku v Lysicích 1/72
 • POPELOVÁ Lenka:
  XIII. mezinárodní kongres TICCIH 2006 v Terni a Římě 1/73-74
 • BEČKOVÁ Kateřina:
  Konference Výškové budovy a Praha 1/74-75
 • HAVRDA Jan:
  Monastická architektura ve světle archeologických výzkumů a stavebně-historických průzkumů – pracovní setkání 1/75

Recenze, bibliografie

 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Publikace Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1/75-76
 • TRYML Michal:
  Forum urbes medii aevi III 1/76

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka:
  Stavba 2006/5, Umění 2006/5, Era 21 2006/5, Era 21 2006/6, Architekt 2006/11;Fórum architektury a stavitelství 2006/5 1/77-79
 • NEJEDLÝ Vratislav:
  První sešit Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege pro rok 2005 1/79-81
 • SOMMER Jan:
  Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění), Seznamy památek, 1. díl 1/81-82

Příloha

 • Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv (on-line dostupné zde)