Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 67, 2007, č. 2

Editorial

In medias res

 • ŠUPOVÁ Kateřina, HEŘMÁNEK Zbyněk:
  Vznik a vývoj vysoušecího pracoviště Národního technického muzea v Praze 2/91-96
  (pdf 0,75 MB)

Obnovy památek

 • PEK Tomáš:
  Objev, obnova a restaurování gotické kaple na tvrzi Cuknštejn na Českobudějovicku 2/97-104
  (pdf 0,9 MB)
 • MUCHKA Ivan P.:
  Obnova zámeckých areálů na území bývalé DDR 2/105-110
  (pdf 0,8 MB)

Materiálie, studie

 • MARTINCOVÁ Dagmar:
  Soubor středověkých deskových maleb Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně získal ocenění Evropské unie 2/111-114
  (pdf 0,7 MB)
 • NĚMEČEK Miloslav:
  Šest let v kapli sv. Kříže 2/115-118
  (pdf 0,5 MB)
 • RYŠAVÝ Vratislav:
  Další nálezy k architektuře, sochařství a malířství v klášterním areálu v Kladrubech 2/119-125
  (pdf 0,8 MB)
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Tapety v historických interiérech 2/126-130
  (pdf 0,9 MB)
 • ĎOUBAL Jakub, BAYER Karol:
  Problematika památek z kutnohorského vápence 2/131-134
  (pdf 0,6 MB)

Dějiny památkové péče

 • NEJEDLÝ Vratislav:
  Diskuse o způsobech retuše poškozených míst nástěnných maleb (Padesát let od formulování základních požadavků v oblasti restaurování v českých zemích) 2/135-140
  (pdf 0,6 MB)

(pdf 1,1 MB; s. 141-176) 

Informace

 • BIEGEL Biegel, ROUSCHMEYER Madeleine:
  Ochrana památek ve Francii 2/141-146
 • JANČO Milan:
  Znovuotevření ruiny biskupského hra­du a městského zámku pod Christiansborgem v Kodani 2/146-147
 • BUKOVSKÝ Jan:
  Dokončení substituce mariánského kostela v Drážďanech 2/148-149
 • PAUKRT Václav:
  Socha sv. Jana Nepomuckého v Dobřenicích na Královéhradecku 2/149-151
 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Kresby Antonína Pinkase 2/151

Diskuse

 • KUČA Karel:
  Česká republika – země ohrožených památek 2/152-156
 • PEK Tomáš:
  Komuna v Přerově 2/156-157
 • BEČKOVÁ Kateřina:
  Poznámky ke Komuně 2/157

Semináře, konference, akce

 • NEJEDLÝ Vratislav:
  Olomoucké "restaurátorské" výstavy – restaurování kočáru olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera 2/158
 • TRYML Michal:
  II. pracovní schůzka archeologů NPÚ 2/158
 • TRYML Michal:
  Seminář v Bělorusku 2/158-160
 • FETTEROVÁ Dagmar:
  Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích 2/160
 • FETTEROVÁ Dagmar:
  Strom roku 2005, Perštejnský tis získal odborné ošetření 2/160

Recenze, bibliografie

 • NEJEDLÝ Vratislav:
  Publikace Polička. Mariánský obelisk a barokní sochy 2/160-161
 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Publikace industriál – paměť – východiska 2/161
 • DURDÍK Tomáš:
  Publikace České hrady, zámky a tvrze 2/161-162
 • NUSEK Jindřich:
  Publikace Příběh drobných památek 2/162-163
 • JANČO Milan:
  Zpravodaj STOP – Problematika konzervace torzálních památek 2/163-165
 • TRYML Michal:
  Archeologia historica 31/06 2/165

Z obsahu odborných časopisů

 • 2/165-169

Památky na internetu

 • SOMMER Jan:
  Webové verze časopisů, 1. díl 2/169-170