Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 67, 2007, č. 3

Editorial

In medias res

 • (0,65 MB; s. 179-184)
 • KOLAJOVÁ Kristýna:
  Zaniklá přerovská památka 3/179
 • MERTOVÁ Martina:
  Komuna – k historii, architektuře a oprávněnosti památkové ochrany Spolkového domu Na Trávníku v Přerově 3/179-182
 • CHUPÍK František:
  Několik poznámek k medializovanému zániku Spolkového domu Trávník v Přerově 3/182-184

Obnovy památek

Arcidiecézní muzeum v Olomouci

 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Arcidiecézní muzeum – máme tleskat, nebo plakat 3/185
 • MLČÁK Leoš:
  Arcidiecézní muzeum v Olomouci 3/185-195
  (pdf 1 MB; s. 185-195)
 • JAKUBEC Ondřej:
  "Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě". Stálá expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci 3/196-198
  (pdf 0,6 MB)
 • Rozhovor s HŠH o Arcidiecézním muzeu v Olomouci 3/199-201
  (pdf 0,6 MB)
 • SOLAŘ Miloš:
  Poznámky k přestavbě kapitulního děkanství na olomouckém hradě pro potřeby Arcidiecézního muzea 3/202-203
 • STRAKOŠ Martin:
  Arcidiecézní muzeum v Olomouci – důležitý příspěvek k dialogu mezi památkovou péčí a současnou architekturou 3/203-204
  (pdf 0,6 MB; s. 202-204)

Arcibiskupský zámek v Kroměříži

 • HOLEČEK Jan, KUNRÁTKOVÁ Lenka:
  Obnova části arcibiskupského zámku v Kroměříži 3/205-206
  (pdf 0,5 MB)
 • TICHÝ Marek:
  Nové pracoviště Národního památkového ústavu v kroměřížském zámku – úloha architekta 3/207-208
  (pdf 0,5 MB)
 • VRLA Radim, HODAŇOVÁ Klára, MICHOINOVÁ Dagmar:
  Věž kroměřížského zámku – průzkum části jihozápadní fasády 3/209-214
  (pdf 0,7 MB)
 • KARBAN Aleš:
  Případ zámecké věže 3/215-216
  (pdf 0,5 MB)
 • MÜLLEROVÁ Markéta:
  Restaurování dekorativního štukového stropu sálu v přízemí kroměřížského zámku 3/217-219
  (pdf 0,6 MB)

Materiálie, studie

 • STEINOVÁ Iva:
  Židovský náhrobek. Symboly činností a povolání 3/220-228
  (pdf 1,1 MB)

(pdf 1,1 MB; s. 229-264)

Osobní zprávy

 • ČAPEK Jan:
  Rozloučení s PhDr. Janou Hornekovou 3/229
 • DEJMKOVÁ Jiřina:
  PhDr. Jana Horneková – výběrová bibliografie 3/229

Informace

 • KUČOVÁ Věra:
  K Deklaraci UNESCO k záměrnému ničení kulturního dědictví 3/230-233
 • Deklarace UNESCO k záměrnému ničení kulturního dědictví, 17. října 2003 3/233-234
 • SOKOL Petr:
  Archeologické kulturní památky Karlovarského kraje 3/234-239
 • TIKAL René:
  Příspěvek k autorství sochařské výzdoby atiky premonstrátské rezidence při chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce 3/239-240
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Nová interiérová instalace na zámku Trója – Obrazy zvířat ze šlechtických rezidencí 3/240-243

Semináře, konference, akce

 • KUČOVÁ Věra:
  Informace o regionální konferenci UNESCO k otázkám péče o historická města zapsaná na Seznamu světového dědictví 3/243-246
 • SOLAŘ Miloš:
  Konference Obnova památek 2007 – Rekonstrukce nebo konzervace 3/247
 • KUČOVÁ Věra:
  Zpráva o obsahu a průběhu workshopu o dostavbě Pankrácké pláně ve vztahu k obrazu Prahy jako světové památky – aneb A co dál? 3/247-251

Recenze, bibliografie

 • GIRSA Václav:
  Publikace Historické omítky 3/251-252
 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Publikace Sochař Lazar Widemann (1697-1769) a jeho dílo v západních Čechách 3/252-253
 • DURDÍK Tomáš:
  Sborník Castellologica bohemica 10 3/253-254
 • SLAVÍK Jiří:
  Publikace Zmizelé Čechy: Litomyšl 3/254
 • SLAVÍK Jiří:
  Publikace Pomezí Čech, Moravy a Slezska 3/254-255
 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Publikace Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 3/255

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka
  3/255-258
 • DURDÍK Tomáš:
  Burgen und Schlösser 3/258

Památky na internetu

 • SOMMER Jan:
  Weby občanských spolků na ochranu památek 3/258-259