Přejít na: Obsah | Konec stránky

4/2004, diskuse - Arcidiecésní muzeum Olomouc - č. 3 (Miloš Solař)

Ano, souhlasím, uvedené ukázky jsou strašidelné. Na nedávné konferenci k Olomouckému hradu jsem úpravu ostění okének přízemí okrouhlé věže nazval kýčem, a to, že se na národní kulturní památce lze s něčím takovým potkat, ostudou. Příznačná byla okamžitá reakce ředitele Arcidiecézního muzea prof. Zatloukala - vždyť to schválila Vědecká rada! Nemohu si pomoci. Z pozice referenta Národního památkového ústavu jsem udělal všechno proto, aby to takhle nedopadlo. Legalizaci těmto ahistorickým a architektonicky otřesným úpravám, které ohrožují fyzické zachování nepochybně velmi cenného zdiva, poskytla Vědecká rada NPÚ a byl to doc. Girsa, který svým plamenným projevem toto stanovisko při předmětném zasedání Vědecké rady prosadil. Mám návrh: pokud pan doc. Girsa není s úpravou fasád dokumentovanou zaslanými obrázky spokojen, nechť podnítí revizi. Škody způsobené zásahy do zdiva a spárování zdiva románského paláce sice již napravit nelze, ale vzhled korigovat lze. Fyzická náprava nebo alespoň snaha o fyzickou nápravu by podle mého soudu byla mnohem vhodnější než tato neplodná diskuse, která navíc sklouzává do osobní roviny, což není dobře.

Miloš SOLAŘ, 4.12.2007


Citace zdroje dokumentu:
Miloš SOLAŘ: Diskusní příspěvek č. 2 (Miloš Solař)
On-line: http://previous.npu.cz/pp/zpp/obsahy/2007/2007-4d/d074olm01/d074olm03/
od 4.12.2007, 10:30 hod.