Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 67, 2007, č. 4

Editorial

In Medias Res – Otáčivé hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově

 • OLŠAN Jiří:
  Zámecká zahrada v Českém Krumlově – historie, současnost a budoucnost 4/267-273
  (pdf 0,8 MB)
 • SLAVKO Pavel:
  K historii otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově 4/274-278
  (pdf 0,8 MB)
 • KUČOVÁ Věra:
  Otáčivé hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově – aspekty památky na Seznamu světového dědictví UNESCO 4/279-282
  (pdf 0,6 MB)
 • ŠESTÁK Jiří:
  Plenérové divadlo – otáčivé hlediště v Českém Krumlově 4/283-285
  (pdf 0,5 MB)
 • GIRSA Václav:
  Čemu brání a co přináší. Úvaha k problematice otáčivého hlediště v českokrumlovské zámecké zahradě 4/286-288
  (pdf 0,6 MB)

Obnovy památek

 • Redakce:
  Obnova věží Malostranské radnice – ano, nebo ne? 4/289
  (pdf 0,5 MB)
 • KIBIC Karel:
  K problematice obnovy hlavního průčelí Malostranské radnice v Praze 4/290-300
  (pdf 0,8 MB)
 • NOVÁ Eliška, PANÁČEK Michal:
  Věžové a štítové nástavby bývalé Malostranské radnice v Praze. Stručné shrnutí dosavadních poznatků z probíhajícího stavebně-historického průzkumu objektu 4/301-306
  (pdf 0,8 MB)
 • KARÁSEK Jan:
  Historie věží 4/307-309
  (pdf 0,5 MB)
 • ŠTULC Josef:
  Naděje, pochybnosti a rizika rekonstrukčních projektů – příklad domu U zvonu a Malostranské radnice v Praze 4/310-315
  (pdf 0,6 MB)
 • Prohlášení ke znovuvystavění věží na bývalé radnici na Malé Straně v Praze 4/316
  (pdf 0,4 MB)
 • BEČKOVÁ Kateřina:
  Rekonstrukce věží Malostranské radnice. Obhajoba ex offo 4/317-319
  (pdf 0,5 MB; s. 317-320)
 • ŠTONCNER Petr:
  Malostranská radnice, tři věže a schizofrenie památkové péče 4/320

Materiálie, studie

 • KUNEŠ Petr, TURSKÝ Jan:
  Průzkum a restaurování sochy Artemidy z parku zámku Konopiště 4/321-326
  (pdf 0,8 MB)
 • RYŠAVÝ Vratislav:
  Ještě k malířské výzdobě kláštera v Kladrubech 4/327-328
  (pdf 0,5 MB)

(pdf 1 MB; s. 329-352)

Osobní zprávy

 • NEJEDLÝ Vratislav:
  Malíř a restaurátor prof. Karel Veselý 4/329-330

Památkové vzpomínky

 • BRADNA Jan:
  Vzpomínky pamětníka a poznámky sochaře-restaurátora k článku Pražská (památkářská) křižovatka 4/330-331
 • Vladislavský sál ve dřevě. Vzpomínky Ing. arch. Pavla Kupky na nerealizovanou zakázku obnovy Anenského kláštera 4/331-333

Informace

 • KUNEŠOVÁ Jana:
  Architekt a stavitel Alois Daut(h) ze Žatce 4/333-335
 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Kresebná dokumentace Václava Šebeleho (Prácheňské muzeum Písek) 4/335-336

Diskuse

 • GIRSA Václav:
  Nesouvislé glosy k Arcidiecéznímu muzeu v Olomouci po tříhodinové prohlídce s panem architektem Petrem Hájkem (ad ZPP 3/07) 4/336-338
 • HORÁČEK Martin:
  Poznámky k Arcidiecéznímu muzeu v Olomouci aneb Madona v krabici (ad ZPP 3/07) 4/338-340

Semináře, konference, akce

 • SOLAŘ Miloš:
  Seminář Památky ve Slezsku 4/340
 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Jako HOLUBICE bílá... Exkurze do kostela Narození Panny Marie 4/340-341
 • SOKOL Petr:
  Konference o vztahu archeologie a veřejnosti. Archeologie – věc veřejná? 4/341-342
 • JANČO Milan:
  Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele - zpráva o exkurzi 4/342-343
 • KŘÍŽEK Jiří:
  Vzdělávání pro ochranu kulturních památek v Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa, Jelenia Góra – zámek Czarne (Polsko) 4/343
 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Mezinárodní sympozium Světelský oltář v kontextu pozdně gotického umění střední Evropy 4/343-345

Recenze, bibliografie

 • STAREC Milan:
  Publikace Stavební kniha 2007 4/345-346

Z obsahu odborných časopisů

 • 4/346-347