Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 67, 2007, č. 5

Editorial

 • SOMMER Jan:
  Publikační činnost – stále spíše opomíjený úkol státní památkové péče 5/353
  (včetně obsahu)

In Medias Res – Patnáct let Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

 • (s. 255-365)
 • KOŠATKOVÁ Blanka, ŠNAJDROVÁ Hana:
  Patnáct let Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 5/356-359
 • Anketa k využívání dotačního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
  Petr Sedláček, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 5/359-360
  Odpovědi představitelů čtyř vybraných historických měst (Kadaň, Nový Jičín, Prachatice a Polná) 5/361-365

Obnovená památka

 • GIRSA Václav, STRNADOVÁ Jana:
  Dům na skále (obnova klasicistního domu hradu Valdštejn) 5/366-374
 • SOLAŘ Miloš:
  K současnému názoru na obnovu fasád historických staveb 5/375-380

Materiálie, studie

 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Zprávy památkové péče slaví sedmdesátiny 5/381-388
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Nostický palác – příspěvek k historii interiérů a sbírek 5/389-396
 • HONYS Vít:
  Varhany pro kostel sv. Jana Křtitele v Malém Březně u Mostu 5/397-399
 • KLOPANOVÁ Martina:
  Příspěvek k moravskému působení olomouckého malíře Josefa Ignáce Sadlera 5/400-402
 • WASKOVÁ Marie, WIZOVSKÝ Tomáš:
  Cesta k poznání, zachování i využití kulturněhistorického potenciálu horního hradu v Bečově nad Teplou 5/403-404

(s. 405-440)

Osobní zprávy

 • KIBIC Karel:
  Ke stému výročí narození prof. Alfreda Piffla 5/405-407

Informace

 • KOLLER Manfred:
  Teorie a praxe restaurování pod vedením Centrální komise v Rakousku (Úvodní poznámku napsal Zdeněk VÁCHA) 5/407-413
 • VLK Miloslav:
  Rehabilitace interiérů zámku Brandýs nad Labem 5/413-416
 • SOKOL Petr:
  Výzkum a prezentace archeologické lokality v Lotyšsku. Život v jezerní osadě Araiši 5/416-419
 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Kresby Jana Prouska 5/419-420

Semináře, konference, akce

 • KUČOVÁ Věra:
  European Heritage Heads Forum – Praha 2007 5/420-422
 • VARHANÍK Jiří:
  SÚHRADNICE 07. Hľadanie nových možností komunikácie a partnerstva 5/422-423
 • KŘESADLOVÁ Lenka:
  Setkání v zámeckých zahradách 5/423-424
 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Pražský bod zlomu. Tisková konference k plánované výstavbě výškových budov v Holešovicích 5/424-426

Recenze, bibliografie

 • NEJEDLÝ Vratislav:
  Denkmalpflege in Niederöstereich, Svazek 36 (2006) a svazek 37 (2007) 5/426-428
 • LEDEREROVÁ KOLAJOVÁ Kristýna:
  Publikace Tajomstvá štiavnických domov 5/429
 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Publikace Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku. I. díl 5/429
 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Publikace Portrétní miniatury chomutovské sbírky 5/429-430
 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Publikace Lidová architektura 5/430

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka:
  České časopisy 5/430-434
 • MARTINKOVÁ Hana:
  České časopisy 5/434-434
 • DURDÍK Tomáš:
  Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 5/434-435
 • DURDÍK Tomáš:
  Burgen und Schlösser 5/435

Příloha

 • Přehled restaurátorských prací realizovaných v České republice v roce 2005 (32 s.)