Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 67, 2007, č. 6

Editorial

 • LEDEREROVÁ KOLAJOVÁ Kristýna:
  Památky a jejich prezentace 6/441
  (včetně obsahu)

In Medias Res: "Scénografie" v památkové péči

 • BEČKOVÁ Kateřina:
  Mezi exponátem a rekvizitou, mezi osvětou a byznysem... Lze čelit se ctí nárokům zážitkové turistiky? 6/443-445
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Památkové interiérové instalace 6/446-448
 • LUKÁŠOVÁ Eva:
  Historická instituce fideikomisu a její význam pro uchování autentických sbírek a mobiliářů českých a moravských hradů a zámků 6/449-451
 • NOVOTNÝ Jaromír:
  Situace výstavního provozu na hradech a zámcích 6/452-453
 • MATĚJ Miloš:
  Autentická expozice dolu Michal / Petr Cingr v Ostravě-Michálkovicích 6/454-455
 • TRYML Michal:
  Archeoparky a péče o památky 6/456-459

Obnovy památek

 • KAIGL Jan:
  Románské drobnosti z Bukovce a Úboče 6/460-469
  (1,6 MB)
 • ČECHURA Martin:
  Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci 6/470-472
 • FEDORČÁK Jan:
  Konzervace sochy Immaculaty z mariánského sloupu v obci Mladějov na Moravě a její rekonstrukce 6/473-477
  (1,3 MB)

Materiálie, studie

 • PAVELEC Petr:
  Kaple Zesnutí Panny Marie v Kájově. Nové poznatky o nástěnných malbách a stavební historii 6/478-484
  (1,3 MB)

(s. 485-520; 1,2 MB) 

Osobní zprávy

 • ŠTULC Josef:
  Pavel Jerie šedesátiletý 6/485-486
 • KIBIC Karel:
  K sedmdesátým narozeninám architekta Waltera Kramera 6/486-489
 • BAYEROVI Tatjana a Karol:
  Zemřel Heinz Leitner (1953-2007) 6/489
 • VINTER Vlastimil:
  Vzpomínka na Břetislava Štorma 6/490

Informace

 • KUČOVÁ Věra:
  Ke dvaceti letům Washingtonské charty, dosud stále nejlepšímu dokumentu ICOMOS k ochraně historických městských celků 6/491-493
 • Charta pro péči o historická města a městské celky 6/493-494
 • NEJEDLÝ Vratislav:
  Příběh restaurování světelského oltáře z Adamova 6/494
 • HORÁK Václav, PRAHL Roman:
  Poznámka k novodobým náhrobkům v severovýchodních Čechách 6/495-496
 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Projekt Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách získal zvláštní ocenění Evropské unie 6/496-497
 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Kresby Václava Kohouta 6/497
 • Časopis Společnosti přátel starožitností – oznámení 6/498

Semináře, konference, akce

 • JESENSKÝ Vít:
  K problematice obsahu vzdělávání ve vysokoškolském předmětu památková péče – 2. pracovní setkání vyučujících a garantů předmětu památková péče na vysokých školách v ČR 6/498-500
 • LEDEREROVÁ KOLAJOVÁ Kristýna:
  Seminář Vesnická architektura první poloviny 20. století 6/500-501
 • VRBOVÁ Alena:
  4. bienále INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2007 6/501-502

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka 6/502-504
 • DURDÍK Tomáš 6/504

Obsah a rejstřík ročníku 67/2007

 • 6/509-519