Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 68, 2008, č. 1

Editorial

 • HOLEČEK Jan 1/1
  (včetně obsahu)

In Medias Res: Obnova zámeckého areálu ve Veltrusích

 • HÁJKOVÁ Eva:
  Zámek Veltrusy a povodeň 2002 1/3-4
   
 • RIEGER Zdeněk:
  Zámek Veltrusy – problematika statického zajištění a obnovy po povodni v srpnu 2002 1/5-7
   
 • MRÁZEK Jiří:
  Charakteristika koncepce celkové rehabilitace a obnovy areálu zámku ve Veltrusích 1/8-9
   
 • HOLEČEK Jan:
  Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 1/10-16
   (2 MB)
 • KETTNEROVÁ Olga:
  Veltruský zámecký park – historie a pět let po povodni 1/17-18
   
 • ADAMEC Vojtěch:
  Povodně a restaurování některých sochařských děl v areálu státního zámku ve Veltrusích 1/19-20
   
 • MARTINCOVÁ Dagmar:
  Nástin problematiky restaurování na státním zámku Veltrusy 1/21-25
   (1,7 MB)
 • LUKÁŠOVÁ Eva:
  Zámek Veltrusy – historický interiér jako neobyčejná cesta do minulosti. Ke koncepci zpřístupnění historických interiérů chotkovského zámku ve Veltrusích 1/26-30
   

Obnovy památek

 • CICHROVÁ Kateřina, JOHANUS Petr, VONDRÁČEK Václav:
  Restaurování dvou barokních stolů ze zámku Hluboká nad Vltavou 1/31-35
   (2,3 MB)
 • ŠEFCŮ Ondřej:
  Karlův most – zpráva ke stavu v roce 2007 1/36-43
   (1,5 MB)

Materiálie, studie

 • NEJEDLÝ Vratislav:
  K vývoji péče o sochy na Karlově mostě v Praze 1/44-51
   (1,5 MB)

Archiv plánů

 • PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Božena:
  Pověstná Kanálka a jiné zahrady na plánu Viničních hor u Prahy z roku 1818 1/52-55
   (1,4 MB)

In Medias Res

 • Plán zámeckého areálu ve Veltrusích 1/56
   

 (1,3 MB; s. 57-88)

Informace

 • HYNEK Radovan, KODÍČEK Milan, KUČKOVÁ Štěpánka:
  Identifikace proteinových pojiv v uměleckých dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF 1/57-59
 • VANÍČEK jiří:
  Vesnické památkové rezervace a zóny – názory občanů, samosprávy a památkářů 1/59-62
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Nákupy do sbírek státních zámků ve Vranově nad Dyji a Telči 1/63
 • RYBAŘÍK Václav:
  Poškození Karlova mostu povodní v roce 1784 a jeho následné opravy 1/63-67
 • LÍČENÍKOVÁ Michaela:
  Majestátní lvi ze Zbirohu mají své starší příbuzné v Muskau (Líčeníková) 1/67-68
 • CERNAN Ivo:
  Název a ideové poselství "Chrámu přátel zahrad a venkova" ve Veltrusích 1/68-69

Semináře, konference, akce

 • KUČOVÁ Věra:
  Nejvýznamnější případy nových rozvojových projektů týkajících se památek zapsaných na Seznamu světového dědictví v Evropě aneb Jak se s novostavbami ve vztahu ke světovým památkám potýkají v zahraničí 1/69-72
 • CICHROVÁ Kateřina:
  Villes et Pays ďArt et d'Histoire – Města a regiony umění a historie 1/72-73
 • ERNSTOVÁ Lucie, MUCHKA Ivan:
  Velká témata evropské architektury: Loggia a zahrada Albrechta z Valdštejna ve Valdicích u Jičína 1/73
 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Mezinárodní konference Arcidiecézní muzeum na olomouckém hradě 1/73-75
 • MACHAČKO Luboš:
  Restaurování a ochrana uměleckých děl – Restaurování restaurovaného 1/75
 • TRYML Michal:
  Záchranné archeologické výzkumy a mechanismy, které je mají umožnit... 1/75-76

Recenze, bibliografie

 • JANČO Milan:
  Publikace Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér 1/76-77
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Publikace Zapomenutý fantom – Život a dílo architekta a malíře Františka Xavera Margolda 1/77
 • GIRSA Václav:
  Publikace Hrad Přimda ­Die Burg Přimda 1/78

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka 1/79-82
 • DURDÍK Tomáš 1/82-83

Památky na internetu

 • SOMMER Jan:
  Uloupené dědictví 1/83