Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 68, 2008, č. 2

Editorial

 • BEČKOVÁ Kateřina 2/89
   (včetně obsahu)

In Medias Res: Císařský mlýn

 • MUCHKA Ivan P.:
  Císařský mlýn v Královské oboře v Praze 2/91-95
   (cca 1,2 MB)
 • SAMOJSKÁ Kateřina:
  Císařský mlýn a jeho rekonstrukce 2/96-102
   (cca 1,5 MB)
 • KSANDR Karel:
  Císařský mlýn zachráněn v hodině dvanácté 2/103
   

Obnovy památek

 • GIRSA Václav, HANZL Miloslav:
  Památková obnova glorietu zámku v Ploskovicích 2/104-112
   (cca 1,9 MB)
 • VLČKOVÁ Jitka:
  Památková obnova vrátnice na hradě Lipnici 2/113-117
   (cca 1,1 MB)

Studie

 • STEINOVÁ Iva:
  Židovský náhrobek. Výtvarná podoba symbolů Tóry 2/118-125
   (cca 3,1 MB)
 • BERGER Petr, BERGEROVÁ Šárka, JAKUBEC Ondřej:
  Manýristické epitafy Eliase Hauptnera a jejich restaurování 2/126-133
   (cca 1,9 MB)
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Interiéry zámku v Novém Městě nad Metují v Jurkovičově a Janákově úpravě 2/134-139
   (cca 1,3 MB)
 • BEZDĚK Ladislav:
  Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústředního pracoviště Národního památkového ústavu 2/140-144
   

 (cca 1,4 MB; s. 145-172)

Osobní zprávy

 • FIRBAS Karel:
  Vzpomínka na profesora Miroslava Bašeho 2/145

Dějiny památkové péče

 • UHLÍKOVÁ Kristina:
  Zdeněk Wirth a soupisy památek. 1. díl – Zapojení Z. Wirtha do soupisového projektu Archeologické komise v období před 1. světovou válkou 2/145-151

Různé

 • VÁCHA Zdeněk:
  Památková péče ve Švýcarsku 2/151
 • MÜLLER Eduard:
  Památková péče ve Švýcarsku 2/152-154
 • ŘEZNÍČKOVÁ Hana:
  Přehled závěrečných prací posluchačů dvouletého studia památkové péče (2005-2007) 2/155

Diskuse

 • JANÍČEK Karel:
  Mezi exponátem a rekvizitou, mezi osvětou a byznysem... Lze čelit se ctí nárokům zážitkové turistiky?, k článku Kateřiny Bečkové in: Zprávy památkové péče 6/2007 2/155
 • JIROUŠEK Miloš:
  Mezi exponátem a rekvizitou, mezi osvětou a byznysem... Lze čelit se ctí nárokům zážitkové turistiky?, k článku Kateřiny Bečkové in: Zprávy památkové péče 6/2007 2/156

Semináře, konference, akce

 • KRČMÁŘ Miloš:
  Pracovní dílna na hradě Houska 2/157-158

Recenze, bibliografie

 • KIBIC Karel:
  Sborník Královský Vyšehrad 2/158-160
 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 2/160
 • VRBOVÁ Alena:
  Publikace 100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje 2/161
 • DURDÍK Tomáš:
  EN scientific bulletin 60 2/161-162
 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Publikace Polička. Moderní architektura 1900-1950 2/162
 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Publikace Broumovská skupina kostelů 2/163-164

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka 2/164-165
 • MARTINKOVÁ Hana 2/166
 • DURDÍK Tomáš 2/166-167