Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 68, 2008, č. 3

Editorial

 • GAŽI Martin 3/173
  (včetně obsahu)

In Medias Res: Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek

 • NEJEDLÝ Vratislav:
  Úvod 3/175
 • EXNAROVÁ Michaela, ŠINDELÁŘOVÁ Naděžda:
  Deset let existence Programu restaurování movitých kulturních památek 3/176
 • ČIŽINSKÁ Helena:
  Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v hlavním městě Praze 3/177-178
 • MADĚROVÁ Ludmila:
  Hodnocení Programu restaurování movitých kulturních památek v letech 1998-2008 pro střední Čechy 3/179
 • CICHROVÁ Kateřina:
  Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek – Jihočeský kraj 3/180-182
 • DRNCOVÁ Ludmila:
  Program restaurování movitých kulturních památek v letech 1998-2007 v Karlovarském a Plzeňském kraji 3/183-185
 • HONYS Vít:
  Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek v Ústeckém kraji 3/186-187
 • KRČMÁŘ Miloš, TURČAN Ľubomír:
  Program restaurování movitých kulturních památek 1998-2008 v Libereckém kraji 3/188-189
 • PAUKRTOVÁ Zdenka:
  Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek – východní Čechy 3/190-192
 • HALÁTEK Dalibor:
  Program restaurování v Moravskoslezském kraji 3/193-194
 • DAVIDOVÁ Kamila:
  Příspěvek k deseti letům Programu restaurování movitých kulturních památek za Olomoucký kraj 3/195-196
 • GROSSOVÁ Anna:
  Movité kulturní památky obnovené z Programu restaurování ve Zlínském kraji 3/197
 • SEVERA Petr:
  Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek na územních odborných pracovištíCh v Brně a v Telči 3/198-200
  (cca 1 MB)

Studie

 • KAŇKA Miroslav:
  K zevnějšku zděných stodol v Čechách 3/201-208
  (cca1,7 MB)
 • SKŘEBSKÁ Renata:
  Válečné pomníky na střední Moravě na příkladu tvorby sochaře Julia Pelikána 3/209-212
  (cca 1 MB)
 • MATĚJ Miloš:
  Příklady zachování kulturního dědictví textilního průmyslu ve Polsku a Francii 3/213-218
  (cca 1,3 MB)
 • ĎURANOVÁ Ivona, HORYNOVÁ Alena:
  Nová zjištění k malířské výzdobě klášterního benediktinského kostela sv. Markéty v Praze-Břevnově 3/219-222
  (cca 1,1 MB)
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Nová interiérová instalace na zámku v Telči – sbírka zámku Veselíčko u Lipníku nad Bečvou 3/223-228
  (cca 1,8 MB)


  s. 229–255 (cca 2,8 MB)

Osobní zprávy

 • BRTEK Josef, RUND Pavel:
  G. A. Kuhfahl – saský badatel o drobných kamenných památkách 3/229-231

Památkové vzpomínky

 • BRADNA Jan:
  Zpráva o nalezení ztracené sochy Neptuna. Historie vskutku detektivní 3/232-233

Dějiny památkové péče

 • UHLÍKOVÁ Kristina:
  Zdeněk Wirth a soupisy památek. 2. díl – Topografický projekt Archeologické komise v období první republiky 3/233-237

Různé

 • HORÁČEK Martin:
  INTBAU Benátská deklarace o zachování památek a míst ve 21. století: Vítaná redakce Benátské charty 3/237-239
 • JANKOVÁ Yvona:
  Vídeňská Ringstrasse jako jeden z inspiračních zdrojů české architektury. Eduard van der Nüll, August Siccard von Siccardsburg – 140. výročí smrti, Josef Hlávka – 100. výročí smrti 3/239-241
 • URBAN Jaroslav:
  Vědeckovýzkumná činnost v Národním památkovém ústavu 3/242-245
 • JERIE Pavel:
  Cena Evropské Unie – Europa Nostra 2008 udělena do České republiky 3/245

Semináře, konference, akce

 • FETTEROVÁ Dagmar:
  Odborné semináře se zahradní a krajinářskou tematikou 3/246-247
 • ŠTULC Josef:
  Muzea v 21. století 3/247
 • STORM Vojtěch:
  Břetislav Štorm, architekt – památkář – grafik 3/247-248

Připravuje se

 • RYŠKOVÁ Michaela:
  Mezinárodní odborný seminář Textilky – památková ochrana a nové využití 3/248

Recenze, bibliografie

 • DURDÍK Tomáš:
  EN Scientific Bulletin 61 3/249

Z obsahu odborných časopisů

 • KYNČLOVÁ Blanka 3/250-251
 • DURDÍK Tomáš 3/251