Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 68, 2008, č. 5

Editorial

 • ŠTULC Josef 5/341
   (včetně obsahu)

Prolog

 • VINTER Vlastimil:
  K padesátému výročí vydání zákona o kulturních památkách 5/343-347
   
 • ŠTONCNER Petr:
  Přehled historické kontinuity státní památkové péče v České republice 5/348
   

Památkový urbanismus

 • KORČÁK Pavel:
  Návrh koncepce ochrany městské památkové rezervace podle metodiky z roku 1963 5/349-354
   (cca 1 MB)
 • KIBIC Karel:
  Ke vzniku a vývoji památkové ochrany historických sídel – městské památkové zóny 5/355-364
   (cca 1,7 MB)

Restaurování a památkové technologie

 • NEJEDLÝ Vratislav:
  České restaurování ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století 5/365-375
   
 • LOSOS Ludvík, MICHOINOVÁ Dagmar:
  Padesát let působení přírodovědců a technologů v rámci státní památkové péče 5/376-379
   (cca 1,2 MB)
 • LOSOS Ludvík:
  Poněkud neurovnané fragmenty paměti jednoho památkového technologa 5/380-381
   

Státní hrady a zámky

 • KUBŮ Naděžda:
  Hrady a zámky po druhé světové válce 5/382-386
   
 • SEDLÁKOVÁ Marta:
  Půl století v rolích správců moravských hradů a zámků, státní správa a památkové ústavy 5/387-391
   (cca 1 MB)
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Ohlédnutí za činností oddělení hradů a zámků NPÚ 5/392-394
   

Archeologie ve službách památkové péče

 • TRYML Michal:
  Archeologie v Národním památkovém ústavu – jen dvě otázky? 5/395-397
   
 • KALFERSTOVÁ Jana:
  Archeologie v Národním památkovém ústavu – bytí a nebytí mezi dvěma zákony 5/398-403
   

Historické zahrady a parky, péče o krajinu

 • BAŠEOVÁ Olga:
  K padesátému výročí zákona č. 22/1958. Historické zahrady a parky 5/404-407
   
 • PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Božena:
  Historické zahrady a parky v památkové péči od 70. let 20. století do současnosti 5/408-414
   (cca 1 MB)

Péče o technické a průmyslové dědictví

 • MATĚJ Miloš:
  Péče o technické a industriální památky 5/415-419
   
 • DVORÁKOVÁ Eva:
  Technické a průmyslové dědictví v průběhu padesáti let 5/420-422
   

Památková péče o lidovou architekturu

 • BUREŠ Pavel:
  Lidová architektura a vesnická sídla. Padesát let právní ochrany památek 5/423-427
   

Evidence a dokumentace památek

 • SEDLÁKOVÁ Dagmar:
  Evidence kulturních památek padesát let po vydání zákona č. 22/1958 Sb. 5/428-431
   
 • Evidence kulturních památek na přelomu 50. a 60. let 20. století. Vzpomínky doktora Jaroslava Herouta 5/432-433
   

Česká památková péče v mezinárodním kontextu

 • KUČOVÁ Věra:
  Česká republika a Seznam světového dědictví UNESCO 5/434-437
   (cca 1,3 MB)
 • LUKÁŠOVÁ Eva:
  Úspěchy české památkové péče na mezinárodním poli 5/438-440
   

Epilog

 • Ze vzpomínek profesora Miloše Stehlíka 5/441
   

Summary / Zusammenfassung

 •  

Tiráž

 •