Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 68, 2008, č. 6

Editorial

 • ERNSTOVÁ Lucie 6/453
   (včetně obsahu)

Obnovy památek

 • URGOŠÍKOVÁ Blažena:
  Kinematografie – součást národního kulturního dědictví 6/455-462
   (cca 1,4 MB)
 • NESMĚRÁK Milan:
  Parthenon na Akropoli v Athénách – jeho historie a rekonstrukce 6/463-470
   (cca 1,6 MB)

Studie

 • KOUDELOVÁ Jana:
  Výpovědní hodnota dochovaných znaků, merek a fragmentů výzdoby na fasádách měšťanských domů v Příboře 6/471-479
   (cca 1,6 MB)
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Interiéry tzv. Nového stavení na hradě Svojanov 6/480-484
   (cca 1,1 MB)

 (s. 485-526; cca 1,7 MB)

Osobní zprávy

 • SOUKUPOVÁ Helena:
  Odkaz Václava Mencla 6/485-489
  Různé
 • RYBAŘÍK Václav:
  Sto let kamenných kopií soch a sousoší Karlova mostu v Praze 6/489-493
 • SUCHOMEL Miloš:
  Neznámá sochařská díla z ateliéru pražských Platzerů I. 6/493-496
 • KYNCL Tomáš, VRLA Radim:
  Vstupní věž Hanuše Zikmunda z Petřvaldu na hradě Buchlov 6/497-500
 • CINK Ondřej, SOKOL Petr, WIZOVSKÝ Tomáš:
  Hrady výukové a experimentální. Francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám 6/500-504
 • MÁLEK Vlastimil:
  Kde hledat záhadný Sichtenstein 6/504-505
 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Kresebná dokumentace Václava Nováčka a Olgy Runtové (Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech) 6/506-607
 • ZÍDEK Martin:
  Změny zákona o státní památkově péči od přijetí nového stavebního zákona 6/507-509
 • OBRTELOVÁ Nora:
  Památky na prodej – rozhovor 6/509-511

Semináře, konference, akce

 • FETTEROVÁ Dagmar:
  Třetí pracovní jednání pracovníků zámeckých zahrad a odborných pracovníků na úseku historické zeleně Národního památkového ústavu v České a Slovenské republice 6/511-512
 • FETTEROVÁ Dagmar:
  Konference Co ohrožuje historické zahrady? 6/512
 • FETTEROVÁ Dagmar:
  Odborná exkurze pro německou oranžerijní společnost Arbeitskreis Orangerien in Deutschland 6/513
 • UHLÍKOVÁ Kristina:
  Seminář Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby 6/513-514
 • LEDEREROVÁ KOLAJOVÁ Kristýna:
  Seminář lidové architektury ve Volduchách u Rokycan 6/514-515
 • GAŽI Martin:
  Mezinárodní sympozium Sedlec 1300 / 1700 6/516-517
 • KŘÍŽEK Jiří:
  Konference Hodnoty a perspektívy architektúry a urbanistických štruktúr 50. a 60. rokov 20. storočia 6/517-518

Recenze, bibliografie

 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Publikace Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II 6/518-519
 • TRYML Michal:
  Sborník Veřejná archeologie II 6/519
 • ERNSTOVÁ Lucie:
  Publikace Ohrožené kostely 6/520
 • PŘIKRYLOVÁ Jiřina:
  Publikace Péče o architektonické dědictví. Sborník prací II. díl 6/520-521

Z obsahu odborných časopisů

 • MARTINKOVÁ Hana 6/521
 • KYNČLOVÁ Blanka 6/521-523
 • DURDÍK Tomáš 6/523-524

 (s. 527-540)

Obsah a rejstřík ročníku 68/2008

 • 6/527-539