Přejít na: Obsah | Konec stránky

In Medias Res: Památková ochrana zvonů (příloha časopisu Zprávy památkové péče 1/2009)

Články vyšly ve Zprávách památkové péče 1/2009 (k dispozici jsou ve formátu pdf).


Ukázky zvuku zvonů s komentáři.

Nahrávky a komentující texty připravili Radek Lunga a Petr Vácha.

Formát mp3.

01 Zvon a1 (1987) ulitý v lehkém žebru, dolní průměr 85 cm.
02 Zvon a1 (1975) ulitý ve středním žebru, dolní průměr 90,5 cm.
03 Zvon a1 (1763) ulitý v těžkém žebru, dolní průměr 97,3 cm.
04 Zvon a1 (1505) ulitý ve velmi těžkém žebru, dolní průměr 103,5 cm.
05 Zvon h1 z bronzové slitiny – zvonoviny (1546), dolní průměr 86,7 cm.
06 Zvon h1 z ocelolitiny (1868), dolní průměr 93 cm. Zvukově velmi kvalitní zvon z Bochumských sléváren. Ještě lepší hlas by zvon měl, kdyby se použilo správné srdce, opatřené na pěsti bronzovými úderníky v místě kontaktu s věncem zvonu.
07 Souzvuk dvou zvonů es1 a g1 (1671) z Kouřimi, zavěšených „po husitském způsobu“. Houpání zvonů ve velkém úhlu výkyvu, tzv. vysoké točení, určuje velmi pomalou frekvenci úderů a zvláštní rytmus v souzvuku.
08 Zvon a1 (1506) opatřený elektromotorem, který zvon nedokáže ani rozhoupat k plnému výkyvu a nezvládne údery na obě strany. Bohužel není to ojedinělý případ na našich věžích. Přitom jde o zvukově mimořádně kvalitní zvon, který s elektrickým zvoněním jen "haraší" a je ochuzen o velkou část svých zvukových kvalit.
09 Počáteční fáze zvonění – rozhoupání: srdce zvonu e1 (1538) opatřeného elektrickým zvoněním bije na jednu stranu zvonu silnými údery, vynechává a zvonění je nepravidelné. Silné údery na jednu stranu zbytečně poškozují věnec. Rozjezd trvá tři čtvrtě minuty – naproti tomu při ručním zvonění zvoní zvon v pravidelném rytmu hned (viz ukázku č. 11).
10 Závěrečná fáze zvonění – zastavení zvonu č. 09: srdce bije nepravidelně, vynechává a nakonec dlouho dobíjí na jednu stranu; při poslechu působí velmi rušivě. Brždění setrvačností, resp. volné dohoupávání zvonu, trvá extrémně dlouho – celkem 1,5 minuty.
11 Rozhoupání zvonu g1 (1545) poháněného ručně a průběh samotného zvonění. Až na krátké, skoro neznatelné zaváhání zvoní zvon pravidelně a bez silných úderů na jednu stranu věnce hned od začátku zvonění.