Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 69, 2009, č. 3

(kliknutím na logo  zahájíte strahování souboru pdf)

Editorial

 • ŠTULC Josef 3/157
   (včetně obsahu)

In medias res: Attingham Trust

 • LUKÁŠOVÁ Eva:
  Attingham Alumni Praha 2007 3/159
   
 • WESTMAN Annabel:
  The History of the Attingham Trust. A Pionier in its Field 3/160-164
   
  / Historie Attinghamského trustu, průkopníka ve svém oboru 3/226-227
 • WATERFIEL Giles:
  The Country House as a Site of Memory 3/165-168
   
  / Zámek jako sídlo paměti 3/227-229
 • LUKÁŠOVÁ Eva:
  Prameny poznání – studium historických interiérů hradů a zámků 3/169-174
   
  / Sources of Understanding – Study of Historical Interiors of Castles and Historic Country Houses 3/229-232
 • MUCHKA Ivan P.:
  Evropský zámek a jeho výzkum 3/175-178
   
  / European Castle and its Research 3/232-234
 • TRUXOVÁ Inka:
  Letní škola Attingham. Putování a objevování anglických historických zahrad a parků 3/179-183
   
  / Attingham Summer School. Wandering and Discovering English Historical Gardens and Parks 3/234-237
 • KŘÍŽOVÁ Květa:
  Sbírka zámku Nečtiny. Anglické památky u nás 3/184-190
   
  / Collection from Historic Country House in Nečtiny. English Historical Heritage in the Czech Republic 3/237-239
 • CICHROVÁ Kateřina:
  Spolupráce s britskými kolegy během posledních dvaceti let v regionální praxi 3/191-192
   
 • PUJMANOVÁ STRETTI Olga:
  Vzpomínka na Attingham Park 3/193-194
   
  / Reminiscence of Attingham Park 3/239-240

Obnovy památek

 • DYKOVÁ Sylvie:
  Historický automobil Z 6 "Hurvínek" 3/195-198
   

Materiálie, studie

 • KAIGL Jan:
  K architektuře a datování některých vesnických kostelů v horšovském arcijáhenství ve 14. století. Studie a poznámky z přímého průzkumu staveb s využitím dendrochronologie (1. část) 3/199-206
   
 • MICHOINOVÁ Dagmar:
  Vytváření pevné struktury vápenných malt s nehydraulickým pojivem 3/207-212
   

 (s. 213-244)

Různé

 • LUKÁŠOVÁ Eva:
  Attingham Alumni 2007 – cesta po hradech a zámcích 3/213
 • BRAVERMANOVÁ Milena:
  Nález raně středověkého importu pravděpodobně z Anglie ve sbírkách Pražského hradu 3/213-216
  / Finding of Early Medieval Import, probably from England, in Collection of the Prague Castle 3/241
 • RADOSTOVÁ Šárka:
  Cesty umění 3/216-219
 • PAVELEC Petr:
  Císař Karel IV. v křížové chodbě dominikánského kláštera v Českých Budějovicích 3/219-220
 • PAUKRT Václav:
  Ještě jednou k prohlášení nových národních kulturních památek 3/220-221

Semináře, konference, akce

 • BERAN Lukáš:
  Kolokvium Vysílač na Ještědu – Dilema památkové péče 3/221-222
 • MICHOINOVÁ Dagmar:
  Zpráva o konferenci Obnova památek 2009 3/222
 • Péče o státní hrady a zámky. Memorandum 3/222-223

Recenze, bibliografie

 • GAŽI Martin:
  Publikace Ukřižovaný ze Zašové 3/223
 • Z obsahu odborných časopisů 3/224-225