Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 69, 2009, č. 4

(kliknutím na logo  zahájíte strahování souboru pdf)

Editorial

 • GORYCZKOVÁ Naďa 4/245
   (včetně obsahu)

In medias res: Obnova Karlova mostu

 • MRÁZEK Jiří:
  Vyjádření komise pro obnovu Karlova mostu 4/247
   
  (o činnosti komise ke dni 13.7.2009 doplňující informace zde)
 • Vyjádření Národního památkového ústavu k obnově Karlova mostu 4/248-250
   
 • SVOBODOVÁ Lenka:
  Výsledky státní kontroly opravy národní kulturí památky Karlova mostu v Praze 4/251-255
   
 • VARHANÍK Jiří:
  Ke kontrole obnovy Karlova mostu 4/256-259
   
 • ŠTULC Josef:
  Obnova Karlova mostu – záchrana, nebo ohrožení hodnot památky? 4/260-265
   
 • MLÁZOVSKÝ Vít:
  Oprava Karlova mostu aneb inženýrská odysea 4/266-272
   
 • RŮŽIČKA Petr:
  Kritická poznámka k technologii přezdívání zábradlí Karlova mostu 4/273-276
   
 • ŠEFCŮ Ondřej:
  Obnova Karlova mostu – mýty a fakta 4/277-281
   
 • BERÁNEK Jan:
  Průzkum Karlova mostu v průběhu stávající opravy parapetů a mostovky 4/282-287
   

Materiálie, studie

 • KAIGL Jan:
  K architektuře a datování některých vesnických kostelů v horšovském arcijáhenství ve 14. století. Studie a poznámky z přímého průzkumu staveb s využitím dendrochronologie (2. část) 4/288-299
   

 (s. 300-328) 

In medias res: Obnova Karlova mostu

 • PŘIKRYL Richard:
  Metodika diagnostického průzkumu kamenných kvádrů lícního zdiva Karlova mostu v Praze 4/300-302
 • PŘIKRYL Richard:
  Přírodní kámen Karlova mostu v Praze. Původní a novější zdroje, výběr pro současnou opravu a příprava otvírky nových lomů 4/303-305
 • DROZD Karel:
  Vlhkosti stavebních materiálů v Karlově mostě 4/305-308
 • RYBAŘÍK Václav:
  Současná oprava Karlova mostu z pohledu geologa 4/308-310
 • PAVLÍK Milan:
  Několik poznámek k vývoji názorů na opravu Karlova mostu v Praze 4/310-312
 • BRADNA Jan:
  Vyjádření restaurátora kamenných památek k problematice a dosavadním výsledkům oprav Karlova mostu 4/312-315

Různé

 • Prohlášení k problematice podpory opatření směřujících k energetickým úsporám historických staveb 4/315
 • SLEZÁK Jan, TÁBOR Ivo:
  Řekne-li se Buchlovice 4/315-316
 • ULIČNÝ Petr:
  Nejstarší veduta Staroměstského náměstí v Praze 4/316-317

Semináře, konference, akce

 • LESNIAKOVÁ Petra:
  Pracovní setkání Consolidation, Reinforcement & Stabilization of Decorated Wooden Artefacts, Praha 2009 4/317-318
 • TRYML Michal:
  Konference Praha archeologická, město UNESCO a jeho archeologické dědictví 4/318-319
 • SEDLÁKOVÁ Marta:
  Chladná krása plátové zbroje. Umění a řemeslo platnéřů 15.-17. století ze sbírek památkových objektů a muzeí České republiky. Výstava na státním hradě Bítov 4/319-320

Recenze, bibliografie

 • BOROVCOVÁ Alena:
  Michaela RYŠKOVÁ: Sdílné město / A communicative Town 4/320
 • BOROVCOVÁ Alena:
  Jaroslav KLÁT, Miloš MATĚJ: Národní kulturní památka Důl Michal / Petr Cingr v Ostravě 4/320-321
 • Z obsahu odborných časopisů (Blanka KYNČLOVÁ, Tomáš DURDÍK) 4/321-323