Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 69, 2009, č. 5

(kliknutím na logo  zahájíte strahování souboru pdf)

Editorial

 • KUČOVÁ Věra 5/329
   (včetně obsahu)

Obnovy památek

 • NEJEDLÝ Vratislav:
  Restaurování výzdoby transeptu, presbytáře a kupole transeptu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Nové poznatky o vývoji nástěnné malířské výzdoby 5/331-340
   
 • NEČÁSKOVÁ Milena:
  Technika a stratigrafie nástropních a nástěnných maleb kleneb presbytáře a transeptu baziliky sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě 5/341-343
   

Materiálie, studie

 • STEINOVÁ Iva:
  Židovský náhrobek. Motivy zármutku a skonu 5/344-351
   
 • PINCOVÁ Veronika:
  Kdo byli Hermann kníže Pückler a Eduard Petzold? 5/352-357
   
 • JANČO Milan:
  Historické zahrady a parky a jejich obnova z pohledu zahradního archeologického výzkumu 5/358-370
   
 • PANTLI Heinz:
  Historische Bauforschung in der Schweiz. Referat vom 18. Mai 2007 am Tschechischen Institut für Denkmalpflege in Brün 5/371-375
   
  / Stavebně-historický průzkum ve Švýcarsku. Referát přednesený v NPÚ-ÚOP v Brně 18. května 2007 5/410-412
 • RÁKOSNÍKOVÁ Vladimíra:
  Historické plány pevnosti Terezín ve vídeňském Kriegsarchivu – archivní studie 5/376-384
   

 (s- 385-416)

Různé

 • KIBIC Karel:
  K nedožitým pětasedmdesátinám Aleše Vošahlíka 5/385-386
 • SVATOŇ Jaroslav:
  Příspěvek k dokumentaci středověkých omítek 5/387-389
 • BREJCHOVÁ Stanislava:
  Studijní depozitáře mobiliárních fondů hradů a zámků v Plzeňském a Karlovarském kraji, aneb Péče o mobiliární fondy a jejich zpřístupnění na prahu 21. století 5/390-392
 • BOUBLÍKOVÁ-JAHNOVÁ Juliana:
  Daniel v jámě lvové a Pokušení Krista na dvou krušnohorských medailích 5/392-395
 • BEZDĚK Ladislav:
  Digitální rekonstrukce unikátního souboru fotodokumentace středověkých omítek 5/396-397
 • BURŠÍK Dalibor:
  Informační systémy a Národní památkový ústav 5/397-400
 • JESENSKÝ Vít:
  Systematická výuka památkové péče na vysokých architektonických školách v zahraničí – zkušenosti, náměty a argumenty 5/400-404

Semináře, konference, akce

 • JAKUBEC Ondřej, ZÁPALKOVÁ Helena:
  Muzeum umění Olomouc je držitelem ceny Europa Nostra Award za rok 2008 5/404-406

Recenze, bibliografie

 • PROCHÁZKA Lubomír:
  Jan PEŠTA: Encyklopedie českých vesnic, díl IV, Ústecký kraj 5/406-407
 • POHUNEK Jan:
  Miroslav JELEN: Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 5/407
 • Z obsahu odborných časopisů 5/408-410