Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 70, 2010, č. 1

(kliknutím na logo  zahájíte stahování souboru pdf)

Editorial

 • ERNSTOVÁ Lucie 1/1
   

In Medias Res

 • KOTALÍK Jiří T.:
  Josef Zítek (4.4.1832-2.8.1909), český architekt evropského formátu 1/3-10
   

Materiálie, studie

 • GAŽI Martin:
  Proměny vrcholně barokního vybavení chýnovského kostela Nejsvětější Trojice. jihočeské souvislosti děl Brokofových a Heinschových 1/11-22
   
 • URBÁNEK Radim:
  Vodní mlýny a posuzování jejich hodnot 1/23-30
   
 • HUCKOVÁ Martina, KOTLÍK Petr:
  Umělý kámen s epoxidovým pojivem v památkové péči. Část 2 – Možnosti konzervace objektů z umělého kamene 1/31-40
   

  (s. 41-76)

Různé

 • KŘÍŽEK Jiří, NEJEDLÝ Vratislav:
  Historie a současnost soupisů památek. Odborný seminář o uměleckohistorické topografii a její úloze v památkové péči, Liberec 5.11.2009 1/41
 • NEJEDLÝ Vratislav:
  Památková péče a soupisy památek – střípky z historie 1/41-44
 • UHLÍKOVÁ Kristina:
  První publikované uměleckohistorické topografie v Čechách 1/44-48
 • MAREŠOVÁ Jana:
  Dědictví soupisové činnosti Archeologické komise v současnosti 1/48-51
 • DOMANICKÁ Jana:
  Až vydáme soupis... Osudy Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu Plzeňském 1/51-52
 • KOŘÁN Ivo:
  Práce na Uměleckých památkách Čech 1/53
 • SAMEK Bohumil:
  Umělecké památky Moravy a Slezska a problematika tradičního pojetí soupisů 1/54-55
 • VLČEK Pavel:
  Práce na soupisu pražských památek 1/56
 • SZERDOVÁ-VEĽASOVÁ Ľubica:
  Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – hľadanie podoby nového súpisu pamiatok 1/56-58
 • GLÁSER Petr, NEJEDLÝ Vratislav:
  Soupisy mariánských, trojičních a dalších sloupů a pilířů v českých zemích 1/59
 • ŠTERNOVÁ Petra:
  Soupis nemovitých kulturních památek Libereckého kraje 1/59-60
 • BERAN Lukáš:
  Registr průmyslového dědictví Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT 1/60
 • HÁJEK Pavel:
  Soupis drobné sakrální architektury v jižních Čechách 1993-2002 1/60-64

Semináře, konference, akce

 • FETTEROVÁ Dagmar:
  Čtvrté pracovní jednání pracovníků na úseku historické zeleně Národního památkového ústavu 1/64-65
 • FETTEROVÁ Dagmar:
  Celostátní seminář Aranžování květin v historickém interiéru v Buchlovicích 1/66
 • STUCHLÍKOVÁ Alice:
  Nové trendy ve zprostředkování kulturních památek ve Francii 1/66-67
 • ŠUBRTOVÁ Jana:
  Konference konzervátorů-restaurátorů v Hradci Králové 1/67-68
 • CHMEL Filip:
  Konference PRO památky. Obnova a využívání památek ve 21. století – venkovské fary 1/68-69

Recenze, bibliografie

 • BRTEK Josef:
  Die Mosel. Burgen, Schlösser, Adelssitze und Befestigungen von Trier bis Koblenz 1/69
 • BRTEK Josef:
  Die Lahn. Burgen und Schlösser 1/69
 • DURDÍK Tomáš:
  Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu 1/69-70
 • Z obsahu odborných časopisů 1/70-73

Příloha

 • Přehled restaurátorských prací realizovaných v České republice v roce 2007 (Akce sledované úzmeními odbornými pracovišti NPÚ) 32 stran