Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 70, 2010, č. 2

(kliknutím na logo  zahájíte stahování souboru pdf)

 (s. 77-156; cca 3,8 MB)

Editorial

 • Tomáš DURDÍK

Výzkumný úkol I. Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče

 • Milan JANČO:
  Přehled vydaných odborně metodických prací v letech 2000–2010.
 • Hana ŘEZNÍČKOVÁ:
  Nové formy vzdělávání pro děti a mládež v oboru památkové péče
 • Petr VOLFÍK:
  Výzkum vytváření a implementace Integrovaného informačního systému památkové péče – cíle a způsob řešení výzkumného úkolu
 • Petr VOLFÍK:
  Jednotný systém pro správu odborné digitální dokumentace ve vazbě na Geografický informační systém Národního památkového ústavu
 • Ladislav BEZDĚK:
  Možnosti elektronické pasportizace památkových objektů
 • Dagmar MICHOINOVÁ:
  Průzkum historických materiálů a technologií – představení
 • Dagmar MICHOINOVÁ:
  Některé historické postupy přípravy vápenných malt z různých druhů vápenného pojiva

Výzkumný úkol II. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny

 • Alena ČERNÁ:
  Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření Národní památkový ústav.
 • Libuše RUIZOVÁ:
  K problematice evropské unifikace nádob osobní hygieny z mobiliárních fondů hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu
 • Pavel HÁJEK:
  Odborné zpracování historických knihovních fondů na objektech ve správě Národního památkového ústavu
 • Karel BOBEK:
  Využití technických a elektronických prvků k identifikaci movitého kulturního majetku při jeho správě a zabezpečení (zkušenosti ze zámku Kozel)
 • Pavel KONEČNÝ:
  Poznámky k systematické odborné obnově identifikace movitého památkového fondu
 • Marie KULDOVÁ:
  Revize památkově chráněných parament na území katastru Starého Města pražského
 • Radovan CHMEL:
  Prospekce – průzkum a dokumentace předmětů kulturní hodnoty
 • Iva STEINOVÁ:
  Židovský náhrobek jako téma institucionálního úkolu
 • Miloš KADLEC:
  Prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů i exteriérů.
 • Kateřina CICHROVÁ:
  Edukativní programy jako nástroj zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu mladé veřejnosti

Výzkumný úkol III. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny

 • Vladislav RAZÍM:
  Operativní průzkum a dokumentace historických staveb
 • Vladislav RAZÍM:
  Operativní průzkum a dokumentace na příkladu žatecké střelnice
 • Jan BERÁNEK, Petr MACEK:
  Stavebně-historický průzkum
 • Tomáš BROŽ, Lucie RADOVÁ, Jaroslav SKOPEC:
  Dokumentace areálu kostela sv. Michaela v Bítozevsi (okres Louny)
 • Pavel BUREŠ:
  Vědecké hodnocení a odborná památková dokumentace vesnických sídel v České republice
 • Jana BERKOVÁ:
  Stavebně-historický průzkum vesnické památkové rezervace Olešno (okres Mělník)
 • Dana NOVOTNÁ:
  Průzkumy a dokumentace měst.
 • Zuzana SYROVÁ, Jiří SYROVÝ:
  Stavebně-historický průzkum sídla a jeho zpracování v Geografickém informačním systému
 • Julie ŠULCOVÁ:
  Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu
 • Alena KNECHTOVÁ:
  Ochrana archeologického památkového fondu v České republice
 • Petr SOKOL:
  Nástin metodiky prostorové identifikace a deskripce archeologických lokalit
 • Renata TIŠEROVÁ:
  Zaměření zříceniny hradu Hamrštejn. Metoda a cíle

Výzkumný úkol IV. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století

 • Miloš MATĚJ:
  Územní, plošný a oborový výzkum industriálního dědictví
 • Naďa GORYCZKOVÁ, Klára HODAŇOVÁ, Šárka KOUKALOVÁ, Petra ŠTERNOVÁ:
  Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století

 (s. 157-172)

Různé

 • Jindřich VYBÍRAL:
  Jubileum historika umění a památkáře Damjana Prelovška
 • Karel KUČA:
  Průvodce památkami Ostravska