Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 70, 2010, č. 3

Editorial

 • Michal TRYML 173
  zde

In medias res: Prezentace archeologických památek

 • Tomáš DURDÍK, Václav GIRSA, Miloslav HANZL:
  Prezentace zříceniny hradu Kamýku nad Vltavou 175–178
  zde
 • Radek ŠIROKÝ:
  Kostel sv. Vavřince ve Starém Plzenci jako archeologická památka 179–185
  zde
 • David MERTA, Marek Peška, Miloš Tejkal:
  Městská památková rezervace Brno. Archeologie torzální architektury, její prezentace a 3D skenování 186–192
  zde
 • Jan HAVRDA, Michal TRYML:
  Prezentace malostranského kostela sv. Maří Magdalény 193–197
  zde
 • Petr ČECH:
  Stálé prezentace výsledků archeologických výzkumů v Žatci 198–200
  zde
 • Richard ZATLOUKAL:
  Archeologická expozice Arcidiecézního muzea Olomouc 201–205
  zde
 • Marcela WALDMANNOVÁ:
  Úprava zlatých rud v Kašperských Horách aneb dvacet let života jedné památky 206–208
  zde

Obnovy památek:

 • Tomáš VÍTEK:
  Výsledky stavebně-historických průzkumů fasád zámku Jánský Vrch (okres Jeseník) 209–218
  zde

Materiálie, studie:

 • René TIKAL:
  Socha sv. Barbory v Uničově – signované a datované dílo Jiřího Antonína Heinze 219–220
  zde

  zde (s. 221–236)

Různé

 • Václav GIRSA:
  Profesor Karel Kibic osmdesátiletý!
 • Václav GIRSA:
  Karel Kibic – výběr z publikovaných prací
 • Jan SOMMER:
  Profesor Karel Kibic a redakční rada časopisu Zprávy památkové péče
 • Karel KAŠÁK:
  Devastace nemovitých archeologických nálezů na národní kulturní památce strakonický hrad

Semináře, konference, akce

 • Michal TRYML:
  Konference Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry
 • Veronika STAŇKOVÁ:
  Zasedání archeologů Národního památkového ústavu
 • Alena KRUSOVÁ:
  Obnova památek 2010 – současná tvorba v historickém prostředí Z obsahu odborných časopisů

Z obsahu odborných časopisů

 • Michal TRYML:
  Časopis Staletá Praha nově
 • Hana MARTÍNKOVÁ:
  Památky Středních Čech a Průzkumy památek
 • Tomáš DURDÍK:
  Časopis Společnosti přátel starožitností
 • Tomáš DURDÍK:
  Bürgen und Schlossen