Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 70, 2010, č. 4


Editorial:

 • Lucie ERNSTOVÁ, s. 237
  zde

In medias res: Barokní opevnění Prahy v trase stavby tunelu Blanka:

 • Veronika BARTOŠOVÁ, Iva HERICHOVÁ, František KAŠIČKA, Kateřina TOMKOVÁ:
  Barokní opevěnní Prahy v trase stavby tunelu Blanka, s. 239–247
  zde

Obnovy památek:

 • Kateřina DOUBALOVÁ:
  Specifika restaurování defektního exempláře Bible kutnohorské, s. 248–250
  zde

Materiálie, studie:

 • Jan KAIGL:
  Úvod do studia zaniklých středověkých vesnických kostelů a vybraných kaplí v horšovském arcijáhenství, s. 253–259
  zde
 • Petr FREIWILLIG:
  Recepce zlínského stavebního konceptu v novodobé architektuře Jablonce nad Nisou (Příspěvek k průzkumu a zhodnocení moderní průmyslové architektury v České republice), s. 260–267
  zde
 • František MLATEČEK:
  Dřevoplavební kanál na Drahanské vrchovině, s. 268–276
  zde
 • Věra KUČOVÁ:
  Národní kulturní památky České republiky, s. 277–284
  zde


  zde (s. 285–300)

Různé:

 • Lubomír PROCHÁZKA:
  Kresby Jindřicha Kamperleho v Oblastním muzeu v Litoměřicích, s. 285
 • Tomáš DURDÍK:
  Denkwart Leistikow (23.6.1926-1.3.2010), s. 286
 • Ina TRUXOVÁ:
  Entente Florale Europe, Postřehy člena mezinárodní poroty, zástupce PÚ-ÚP, s. 286–288
 • Václav GIRSA:
  Mezinárodní ocenění Projektu konzervace a prezentace Horního hradu Bečov, s. 288–289

Semináře, konference, akce:

 • Dagmar FETTEROVÁ:
  Odborná exkurze zahradníků v Německu, s. 289–291
 • Robert ERDÉLYI, Barbora VACHOVÁ:
  Seminář Památková péče v praxi na státním zámku Veltrusy, s. 291–292
 • Jitka VLČKOVÁ:
  Seminář Zlepšení řízení turismu v lokalitách světového dědictví UNESCO v Bardejově, s. 292–293

Recenze, bibliografie:

 • Pavel JERIE:
  Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace, s. 294
 • Kateřina PÁNKOVÁ:
  Relikviář sv. Maura, 294–295
 • Lubomír PROCHÁZKA:
  Silnice v Pardubickém kraji, 295