Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 70, 2010, č. 5

Editorial

 • Ivo HLOBIL, s. 301
  zde

In medias res: Proměny Pražského hradu v posledních letech:

 • Petr CHOTĚBOR:
  Starý královský palác – systematická konzervace a restaurování v letech 2002–2010, s. 303–307
  zde
 • Petr CHOTĚBOR:
  Systematické restaurování kamenné architektury katedrály sv. Víta, s. 308–313
  zde
 • Ivana KYZOUROVÁ, Petr MĚCHURA:
  Restaurování sochařské výzdoby katedrály sv. Víta, s. 314–318
  zde
 • Ivana KYZOUROVÁ:
  Restaurování nástěnných maleb v kapli sv. Václava, s. 319–325
  zde
 • Ivana KYZOUROVÁ:
  Historie oprav a současná údržba mozaiky s Posledním soudem na Zlaté bráně katedrály sv. Víta, s. 326–330
  zde
 • Petr MĚCHURA, Petr MALINSKÝ:
  Obnova bývalého Ústavu šlechtičen na Pražském hradě, s. 331–336
  zde
 • Petr MĚCHURA, Ladislav LÁBUS:
  Jízdárna Pražského hradu, s. 337–342
  zde
 • Petr MĚCHURA:
  Péče o střešní krajinu a opravy fasád v areálu Pražského hradu, s. 343–348
  zde

  zde (s. 349–380)

Různé:

 • Ivana KYZOUROVÁ:
  Restaurování nástěnných maleb v kapli sv. Ludmily baziliky sv. Jiří, s. 349–350
 • Petr CHOTĚBOR, Martin HALATA, Pavel KOLÍBAL, David MAREŠ:
  Rekonstrukce Archivu Pražského hradu, s. 351–352
 • Ivana KYZOUROVÁ, Marek ŠTĚPÁN:
  Úprava severního vstupu do Pražského hradu, s. 352–354
 • Ivana KYZOUROVÁ, Petr FRANTA:
  Úprava Císařské konírny na moderní výstavní síň, s. 354–355
 • Karel KIBIC:
  K životnímu jubileu architekta Františka Kašičky, s. 356–358
 • Jan KAIGL:
  Národní památkový ústav v ISPROFIN v období let 2006 až 2009, s. 358–360
 • Blažena URGOŠÍKOVÁ:
  Studijní program Restaurování klasických filmových materiálů na Akademii múzických umění v Praze – Filmové a televizní fakultě, s. 360–361

Semináře, konference, akce:

 • Petr KOTLÍK:
  Seminář Technické skleněné mozaiky, s. 362
 • Milan JANČO, Zdeňka KALOVÁ:
  Občan a návštěvník s poruchami zraku v památkové rezervaci, v památkové zóně a v památce, muzeu a galerii, s. 362–363
 • Karel FOUD:
  Vesnice roku 2010 v Plzeňském kraji, s. 363–364
 • Jitka VLČKOVÁ:
  Výstava Umění české reformace (1380-1620), s. 364–366

Recenze, bibliografie:

 • Miloš SUCHOMEL:
  K mariánským a morovým sloupům Čech a Moravy, s. 366–368
 • Tomáš DURDÍK:
  Die Burgensstrase, s. 368
 • Aleš BIČÍK:
  Fremd, vertraut oder anders?, s. 369–370
 • Karel KIBIC:
  Nová kniha o archeologickém výzkumu na Vyšehradě, s. 370–372

Z obsahu odborných časopisů:

 • Blanka KYNČLOVÁ:
  Z obsahu odborných časopisů, s. 373–375
 • Tomáš DURDÍK:
  Bürgen und Schlösser, s. 375–376