Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zprávy památkové péče, roč. 70, 2010, č. 6

 

Editorial

 • KAIGL Jan 381
  zde

In Medias Res

 • RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada:
  Příspěvky k otázce nejstarších českých zděných domů
  383–386
  zde
 • HAUSEROVÁ-RADOVÁ Milena:
  Kostel sv. Jakuba Většího v Rovné u Stříbrné Skalice 387–392
  zde
 • ŽIŽKA Jan:
  K podobě kaple Navštívení Panny Marie v Radíči 393–396
  zde
 • MACEK Petr:
  Kroužená sklípková klenba v Benešově nad Ploučnicí 397–399
  zde
 • RYKL Michael:
  Přístup, nebo pobyt? K výpovědi orientace portálů 400–405
  zde

Materiálie, studie

 • CHUPÍK František:
  Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci 406–410
  zde
 • DOLÍNEK Vladimír:
  Zbrojnice hradu Bítov 411–414
  zde
 • STEINOVÁ Iva:
  Židovský náhrobek. Motivy oslavy a chvály 415–423
  zde
 • BURIANOVÁ Veronika:
  Materiálový průzkum povrchových úprav novogotického kříže z Hlavního hřbitova v Jablonci nad Nisou 424–428
  zde


  zde (s. 429–460)

Různé

 • K výročí nedožitých 90 let doc. Radové-Štikové
 • Vojtěch LÁSKA:
  První roky Kroužku 1965–1968
 • Eva VOLFOVÁ:
  V pravidelném čase u kulatého stolu
 • Petr CHOTĚBOR:
  Kroužek docentky Radové
 • Vít JESENSKÝ:
  Význam vysokoškolského studijního oboru památkové péče pro realizaci oboru v praxi
 • Josef ŠTULC:
  K šedesátinám Vratislava Nejedlého
 • Strukturovaná bibliografie Vratislava Nejedlého
 • Karel KIBIC:
  Za profesorem Oldřichem Stefanem. Ke 110. výročí jeho narození.

Semináře, konference, akce

 • Jindřich ZÁHORKA:
  Konference Dějiny staveb 2010 v Nečtinách

Obsah a rejstřík ročníku 70