Přejít na: Obsah | Konec stránky

Webová prezentace NPÚ

Národní památkový ústav zpřístupňuje na internetu rozsáhlé zdroje informací v široké škále od odborné evidence památkového fondu, přes návody vlastníkům památek, až po aktuální zprávy pro návštěvníky památek. Využívá k tomu především web NPÚ, v odborné a administrativní rovině pak Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP), jehož části jsou veřejně přístupné. Současně je k dispozici řada dalších stránek, produkovaných především správami hradů a zámků a dalších zpřístupněných památek ve správě NPÚ, dále některými územními odbornými pracovišti, případně i specializovanými odbornými úseky.

Web NPÚ slouží jako polyfunkční „portál památkové péče“ – zahrnuje odkazy na všechny významné zdroje informací.

  • Seznamuje s uspořádáním instituce i jejími činnostmi. Poskytuje podrobné kontaktní údaje.
  • Operativně zpřístupňuje tiskové zprávy, upozorňuje na veřejné zakázky či pracovní příležitosti.
  • Zahrnuje obsáhlé přehledy odborných či kulturních akcí.
  • Samostatné stránky v rámci webu prezentují jednotlivá územní odborná pracoviště. Zde lze nalézt kontaktní údaje, konzultační termíny pro veřejnost, upozornění na aktuální kulturní akce na památkových objektech v příslušném regionu atd.
  • Web NPÚ navazuje svým obsahem na tištěné publikace, výstavy či odborná setkání (konference, workshopy apod.), o kterých referuje, případně je také zpřístupňuje formou on-line verze (dostupné jsou takto i některé dříve uskutečněné výstavy).

Zpřístupněné památky ve správě NPÚ (památkové objekty) poskytují informace jednak v příslušném oddílu webu NPÚ, jednak v systému samostatných stránek (jejich nejkompletnější přehled najdete zde).

Vlastní webové stránky provozují územní odborná pracoviště v Telči a v Českých Budějovicích.

Specializovanou odbornou stránku vytváří archeologické pracoviště ÚOP v hl. m. Praze, dále Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži.

Některé památkové objekty i územní odborná pracoviště užívají k operativnímu předkládání informací profily na Facebooku; někdy sem umisťují i pestré fotogalerie apod. Např. Karlštejn, Třeboň, Hořovice, Veltrusy, Mnichovo Hradiště, Žleby, Žebrák a Točník, Konopiště, Křivoklát.

Profily na Facebooku disponují také územní odborná pracoviště v Telči, v Kroměříži.