Přejít na: Obsah | Konec stránky

Český Krumlov – Centrum studijních pobytů

Název a identifikace projektu:

 • státní hrad a zámek Český Krumlov – Centrum studijních pobytů
 • registrační číslo: EHP-CZ06-OV-1-033-2014
 • program: Finanční mechanismus EHP 2009–2014, CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění
 • oblast podpory: PA 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví
 • doba trvání projektu: 12/2014-04/2016

Finanční podpora byla tomuto projektu přiznána usnesením čj. MFCEDR-PR-000185-2014-58 ze dne 27. listopadu 2014 na základě projektové žádosti předložené v rámci fin. mechanismu EHP 2009–2014, programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, oblast podpory: PA 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví. Příjemcem je Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích.

Zaměření a cíle projektu:

Posláním projektu je především uchovávání evropského kulturního dědictví, tedy ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví. Hlavním cílem projektu je komplexní ochrana, obnova, zachování, využití a zpřístupnění mnoho let nevyužívaného objektu bývalé sloupové síně v areálu národní kulturní památky hrad a zámek Český Krumlov, památky UNESCO. Sekundárním cílem projektu je prohlubování znalostí, dovedností v oblasti obnovy a udržení tradic v regionu, zejména tradic v oblasti vzdělávání, školství, zvyšování kvalifikace, motivace, sociální, prostorové mobility v historickém kontextu prostředí areálu památky.

Součástí projektu je stavební a památková obnova, revitalizace interiérů a exteriérů objektu bývalé sloupové síně s funkcí centra studijních pobytů. Realizací tohoto projektu dojde k uspokojení poptávky po tomto typu využití kulturní památky. Problematika správy, obnovy a rozvoje památky UNESCO a environmentální a sociální kultury v Čechách či střední Evropě je atraktivní pro řadu prestižních škol, univerzit domácích i zahraničních, které již několik let usilují o možnost poznávacích studií s pobytem v místě.

Přínosem projektu je obnovený a zpřístupnění objekt bývalé sloupové síně s atraktivním využitím jako centra studijních pobytů, které svým zaměřením a posláním vytváří protipól masové turistice. Zahraniční a domácí klientela, studenti, univerzitní profesoři, návštěvníci a široká veřejnost svým rozsahem, dopadem a způsobem využívání tohoto projektu přispějí ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v rámci regionálního rozvoje. Zachování a revitalizace kulturního dědictví, jeho zpřístupnění, zvýšení jak přímé, tak související zaměstnanosti, nabídka služeb, ekonomický přínos, publicita apod. v rámci realizace jednotlivých aktivit projektu umožní splnění požadovaných cílů a přínosů.

Český Krumlov - Centrum studijních pobytůČeský Krumlov - Centrum studijních pobytů

Další informace o projektu k dispozici na http://www.npu-cb.eu/projekt-centrum-studijnich-pobytu/, (http://previous.npu.cz/ups-cb/centrum-studijnich-pobytu/).

Partneři projektu:

 • HLB - Norwegian University College of Agriculture and Rural Development, www.hlb.no
 • Dalhousie University, Faculty of Arts and Social Scientes, www.dal.ca
 • České vysoké učení technické v Praze, fakulta architektury, www.pamatky-facvut.cz
 • Akademie múzických umění Praha, Ústav taneční vědy, Hudební a taneční fakulta AMU, www.hamu.cz
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, www.jcu.cz
 • Město Český Krumlov, www.ckrumlov.cz
 • Nadace barokního divadla, http://www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/zamek_oinf_nadace.xml
 • Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, www.czp.cuni.cz

Kontaktní: