Přejít na: Obsah | Konec stránky

Obrazový kalendář akcí Studentské mise na podzim a v zimě 2014

23.–24. října: veletrh Památky 2014 na pražském Výstavišti

Na letošním veletrhu Památky se projekt prezentoval hned dvakrát: speciální instalací posterů a fotografií ve stánku Klubu Za starou Prahu a přednáškou na téma Výsledky studentské výzkumné práce v Košířích. Příprava i realizace byla tentokrát plně v rukou studentů, kteří pracovali ve speciálním akčním týmu složeném ze zástupců FF UK a ČVUT a obětavě si také rozdělili nezbytné služby v informačním stánku.

Stánek Klubu Za starou Prahu na veletrhu Památky: studenti Martina Valachová, Barbora Schmidtová, Helena Vaňková a Kryštof Loub právě dokončují část instalace s plakáty informujícími o Studentské misi.

Diskuse po přednášce Výsledky studentské výzkumné práce v Hlubočepích na veletrhu Památky, kterou prezentovali společně studenti dějin umění a architektury Anna Strnadlová, Kryštof Loub, Martina Valachová, Barbora Schmidtová a Helena Vaňková.

24. října: prezentace pro euroúředníky v Klubu Za starou Prahu

Studentská mise byla vybrána jako jediný projekt zastupující Českou republiku pro ukázkovou prezentaci v rámci letošního výjezdního zasedání sítě euroúředníků. Projekt byl pro tuto akci nominován odborem evropských fondů MHMP společně s odborem implementace fondů EU ministerstva práce a sociálních věcí.

Prezentace za účasti členů realizačního týmu a vybraných studentů probíhala v angličtině a byla tematicky zaměřena na publicitu a propagaci projektu směrem k veřejnosti. Účastnilo se jí asi 40 úředníků z různých evropských států, kteří pracují ve veřejných institucích se zaměřením na strategii, kontrolu a veřejnou roli Evropského sociálního fondu.

5. listopadu: exkurze po zaniklých industriálních památkách a lomech v Dalejském a Prokopském údolí

Exkurze se uskutečnila v rámci výzkumné práce studentů archeologie pod vedením PhDr. Jakuba Outraty. Zaměřena byla na terénní prospekci s cílem lokalizovat co nejpřesněji některé zaniklé tovární objekty, drážní vlečky a pozůstatky po důlní činnosti. Následně budou studenti vynášet tyto objekty jako jednu z interpretačních vrstev do mapy zájmových archeologických ploch v Hlubočepích, kterou vytvářejí v rámci projektu.

průzkumu zaniklých industriálních objektů v Dalejském údolí
PhDr. Jakub Outrata a studentky oboru klasické archeologie při průzkumu zaniklých industriálních objektů v Dalejském údolí.

Zaniklý lom

Jeden ze zaniklých lomů v Dalejském údolí, zkoumaný během exkurze studentů klasické archeologie pod vedením PhDr. Jakuba Outraty.
studentky oboru klasické archeologie
Studentky oboru klasické archeologie na FF UK (Marína Zubajová, Barbora Janů, Lucie Krejčí, Johana Tlustá a Jana Staničová) pod vedením PhDr. Petra Juřiny při práci na mapě zájmových archeologických ploch v Hlubočepích.
Konference AUR
Lektor projektu PhDr. Pavel Titz, Ph.D., pořizuje fotodokumentaci z účasti studentů na konferenci AUR.

14. listopadu: referát o Studentské misi na odborné konferenci Architektura a udržitelný rozvoj na Fakultě stavební ČVUT

Výhradně z iniciativy skupiny studentů oboru klasické archeologie pod vedením Barbory Janů a Maríny Zubajové byl projekt prezentován formou příspěvku na 1. ročníku konference Architektura a udržitelný rozvoj, a to společně s článkem publikovaným v konferenčním sborníku. Na rozdíl od ostatních více či méně akademicky pojatých příspěvků se Studentská mise opět mohla oprávněně pochlubit konkrétními výsledky. Přítomní odborníci ze Stavební fakulty a Fakulty architektury ČVUT vyzdvihli zejména pozitivní ohlas projektu u veřejnosti a praktický přínos mapy zájmových archeologických ploch v Hlubočepích jako preventivního nástroje památkové ochrany.

Studentky Barbora Janů a Marína Zubajová přednášejí příspěvek o Studentské misi na konferenci AUR

14. listopadu: exkurze studentů dějin umění do Hlubočep

Exkurze studentů nově zapojených do projektu v zimním semestru měla jako hlavní úkol určit, které hlubočepské domy (a v jakém počtu) budou zahrnuty do další fáze detailního průzkumu. U těchto vybraných objektů budou studenti pořizovat fotodokumentaci interiérů, soupis zachovaných prvků a základní přehled stavebního vývoje na základě archivního studia.


Skupinová fotografie studentů dějin umění pod vedením PhDr. Richarda Biegla při zakončení exkurze pod hlubočepským viaduktem.