Přejít na: Obsah | Konec stránky

Datová schránka, e-podatelna

Datová schránka

Identifikátor datové schránky: 2cy8h6t
Obecně k datovým schránkám: zde
Seznam držitelů datových schránek: zde

E-podatelna

e-mailová adresa: epodatelna@npu.cz

Účel a využití e-podatelny

Na uvedenou e-mailovou adresu mohou občané nebo právnické osoby, které nejsou orgány veřejné moci, zasílat svá podání, u kterých předpokládají oficiální vyřízení (s přiděleným číslem jednacím). Tato podání mohou být případně i digitálně podepsaná.

Pro další sdělení, dotazy, podněty apod. využijte prosím kontakty jednotlivých pracovišť, případně zaměstnanců NPÚ.

Podmínky užití

Technické parametry

Podání jsou přijímána ve formátech: doc, docx, htm, jpg, pdf, txt, xls, xlsx, xml. Maximální přípustná velikost podání včetně připojených příloh od doručitele je 10 MB.

Adresy pro osobní a poštovní doručování na technických nosičích

Podatelny jsou dostupné na všech pracovištích NPÚ. Doručovací adresy a podatelny viz Kde nás najdete.
Provozní doba podatelen pro veřejnost: po–pá 9–14.30 hod.

Povolené typy technických nosičů: disketa 3,5“,  CD,  DVD,  USB Flash. Předaný technický nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně NPÚ, popřípadě v příloze elektronického podání.

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (viru), chybného formátu nebo nevyžádaného obchodního sdělení (SPAM)

Tyto e-mailové zprávy a datové nosiče nejsou zpracovávány.

Pravidla potvrzování doručení e-mailových podání

Doručení se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté zprávy zjistit e-mailovou adresu odesílatele.

Součástí zprávy o potvrzení je:

  • generované potvrzení o doručení; toto potvrzení má pouze informativní charakter, že zpráva byla doručena do e-podatelny,
  • datum přijetí, věc a přidělené číslo jednací, pod kterým bude vyřizováno.

Zpráva o doručení se zasílá nejpozději v první pracovní den po doručení.

Pokud potvrzení o doručení nedojde, podání nebylo doručeno.