Přejít na: Obsah | Konec stránky

Poradci a poradní orgány v pracovištích NPÚ

V souvislosti s plněním úkolů uložených usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 o strategii vlády ČR v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 podle opatření 2.2.4 zveřejňujeme seznam poradců a poradních orgánů Národního památkového ústavu. Seznamy jsou zveřejňovány podle jednotlivých územních pracovišť.

Poradci a poradní orgány v jednotlivých pracovištích NPÚ:

 • Generální ředitelství 
  (Vědecká rada NPÚ)[PDF]
  Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 2. polovině 20. století [Členové][Statut a jednací řád]
  Komise pro ochranu památkového fondu v oblasti železniční dopravy [Členové][Statut a jednací řád]
 • Územní odborné pracoviště v hl. m. Praze
 • Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze
 • Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích
 • Územní odborné pracoviště v Plzni [PDF]
 • Územní odborné pracoviště v Lokti [PDF]
 • Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem [PDF]
 • Územní odborné pracoviště v Liberci [PDF]
 • Územní odborné pracoviště v Josefově [PDF]
 • Územní odborné pracoviště v Pardubicích [PDF]
 • Územní odborné pracoviště v Telči
 • Územní odborné pracoviště v Brně
 • Územní odborné pracoviště v Olomouci [PDF]
 • Územní odborné pracoviště v Kroměříži
 • Územní odborné pracoviště v Ostravě [PDF]
 • Územní památková správa v Praze
 • Územní památková správa v Českých Budějovicích
 • Územní památková správa na Sychrově [PDF]
 • Územní památková správa v Kroměříži