Přejít na: Obsah | Konec stránky

Poskytování informací v r. 2003

Výroční zpráva Národního památkového ústavu o poskytování informací v roce 2003 dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

 

Informace podle z.č. 106/1999 Sb. poskytoval Národní památkový ústav v roce 2003 bezplatně.

Celkem za všechna pracoviště Národního památkového ústavu byl evidován následující počet žádostí o informace:

podaných písemně: 360
e-mailem: 365
faxem: 42
osobně: 1071
celkem: 1838
Počet poskytnutých odpovědí: 1838
Počet odvolání: 0

Telefonické žádosti o informace nejsou žádostmi podanými podle z.č. 106/1999 Sb. a tudíž se neevidují.

 

V Praze dne 27.2.2004

Vypracovala: Jana Abazidová, sekretariát generálního ředitele NPÚ
Dominika Prchlíková, vedoucí odboru hospodářské správy